English version of this page

Fagside for nordisk språk og litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Portrettbilde av Anne SæbøAnne Sæbø

Fagansvarlig for nordisk språk og litteratur og medievitenskap
HumSam-biblioteket

Bestill veiledning med fagansvarlig

Søk i fagbibliografier

Littforsk - Bibliografi over norsk litteraturforskning 
En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioket. 

Det kgl. bibliotek 
Det tilsvarende for Oria i Danmark.Søkeverktøy og katalog over fysiske og elektroniske materialer fra Nationalbiblioteket, Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi 
En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek, inngår nå i den nasjonale katalogen LIBRIS.

MLA - Modern Language Association International Bibliography
En indeks over forskningslitteratur (bøker og artikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av MLA.

Bruk fagdatabasene for å unngå såkalte røvertidsskrifter. Du kan også sjekke om tidsskriftet er registrert i kanalregisteret.  Det finnes ulike oversikter på nett over useriøse publiseringskanaler - for eksempel Bealls svarteliste.

Se flere fagbibliografier i nordisk språkvitenskap og litteraturvitenskap sortert under de enkelte lands SPRÅK og LITTERATUR.

Nye bøker i nordisk ved HumSam-biblioteket

Innkjøpsforslag

Send innkjøpsforslag. Dette går til innkjøpsavdelinga ved UHS.

Boksøk

 

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Ordbøker og andre referanseressurser

Kurs

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR4430 - Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR3090 - Bacheloroppgave i nordisk

Bibliotekskurs i litteratursøk og kildekritikk for KLAR3090

Bibliotekskurs i litteratursøk og kildekritikk for EXFAC03-NORD

Resepsjonssøk for NOR4314 - Litteraturkritikk

Videoer

Våre veiledningsvideoer:

• HumSam-hjelpen til Anne

• UB veiledningsfilmer

Søk & Skriv sine veiledningsfilmer:

• Hvordan søke med emneord

• Hvordan søke med boolske termer

• Hvordan søke i databaser

• Hvordan sette inn kilder og unngå plagiat?

Veiledning for enkeltpersoner eller grupper når det måtte passe.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Norges historie, fra steinalderen til i dag


Det du trenger for å få din PhD on trackAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din