English version of this page

Fagside for nordisk språk og litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

ColourboxAnne Sæbø

Fagansvarlig i nordisk språk og litteratur
HumSam-biblioteket

Søk i fagbibliografier

Littforsk - Bibliografi over norsk litteraturforskning En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioket. 

NORA - Norwegian Open Research Archives Akademiske utgivelser ved norske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artikler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m. 

Norart En indeks til norske og nordiske tidsskriftsartikler. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket. 

DLB - Dansk litteraturhistorisk bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen dansk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Oppdateres av Det Kongelige Bibliotek.

Den danske forskningsdatabase Akademiske utgivelser ved danske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artkler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m. 

bibliotek.dk En nettbasert nasjonal katalog for materiale utgitt i Danmark, samt materiale som finnes i danske offentlige bibliotek, også fag- og forskningsbibliotek. Inkl. referanser til bøker, tidsskrifter, artikler og anmeldelser m.m. Drives på mandat fra det danske Kulturministeriet. 

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek og inngår nå som bibliografi i den nasjonale katalogen LIBRIS. 

LIBRIS En nettbasert nasjonal katalog for alt materiale ved svenske universitets- og forskningsbibliotek, og mange offentlige bibliotek. Inkl. referanser til bøker, tidsskrifter, artikler og anmeldelser m.m. Kungliga Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, er ansvarlig for tjenesten.  

SwePub Akademiske utgivelser ved svenske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artkler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m. 

BTJ ArtikelSök En database for svenske avis- og tidsskriftsartikler. Drives av BTJ, et privat selskap og leverandør av medieprodukter og informasjonstjenester til universiteter og bibliotek i Sverige. Krever UiO-innlogging.

MLA - Modern Language Association International Bibliography
En indeks over forskningslitteratur (bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av Modern Language Association of America.

Se flere fagbibliografier for de enkelte nordiske lands språk og forfattere sortert på SPRÅK og LITTERATUR.

Nye bøker i nordisk ved HumSam-biblioteket

 • Hvis du møder en ensomhed
  Nielsen, Lone Munksgaard (2017)
  Mottatt i biblioteket for 2 dager siden.
 • Gips
  Clark, Mathilde Walter (2012)
  Mottatt i biblioteket for 3 dager siden.
 • Infans
  Granström, Helena (2011)
  Mottatt i biblioteket for 3 dager siden.

Boksøk

 

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Andre fagressurser

Kurs

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR4430

Veiledning for enkeltpersoner eller grupper når det måtte passe.

Innkjøpsforslag

Send innkjøpsforslag. Dette går til innkjøpsavdelinga ved UHS.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Norges historie, fra steinalderen til i dag


Det du trenger for å få din PhD on trackAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din