Kurs for master-studenter ved HF

En viktig del av masterstudiet på arkeologi er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur.

For your ENG4391 thesis course you are required to write an academic paper on a chosen topic. Advanced research skills are needed to identify, locate, access, evaluate and use relevant material and sources for your thesis.

The primary purpose of this library orientation class is to help you improve your research skills in order to get the most out of the library resources, and to get a head start on your own research.

Having identified a research question or thesis statement is an advantage in order to benefit fully from this class.

Kurset er for masterstudenter i fransk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving.  

En viktig del av masterstudiet på historie er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur.

Kurset er for masterstudenter i italiensk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis også en kort orientering om de italienske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. Kurset varer ca 2 timer.  

På KOR4520 - South Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

UB med fokus på HumSam

Dette kurset er tilpasset studenter i medievitenskap og journalistikk som skal i gang med å skrive masteroppgave og vil støtte studentene i å formulere et forskningsspørsmål gjennom litteratursøk; gjennomføre litteratursøk for å kartlegge forskning på et emne; vise hvordan UiO-tilknyttede kan få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.