Kurs for master-studenter ved HF

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter innen litteraturvitenskap og hvordan man bruker disse.

En viktig del av masterstudiet på arkeologi er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur.

For your ENG4391 thesis course you are required to write an academic paper on a chosen topic. Advanced research skills are needed to identify, locate, access, evaluate and use relevant material and sources for your thesis.

The primary purpose of this library orientation class is to help you improve your research skills in order to get the most out of the library resources, and to get a head start on your own research.

Having identified a research question or thesis statement is an advantage in order to benefit fully from this class.

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Kurset er for masterstudenter i fransk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis også en kort orientering om de franske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. 

En viktig del av masterstudiet på historie er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur.

Kurset er for masterstudenter i italiensk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis også en kort orientering om de italienske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. Kurset varer ca 2 timer.  

Japansk master dekker et bredt felt. Det er ikke lett å påpeke enkelte sentrale tidsskrifter og databaser. På kurset får du oversikt over relevante kilder i både digital og trykt form. I tillegg får du se eldre japanske bøker fra Edo periode som finnes i biblioteket etter deres ønske.

Innføring i referanseverktøyet EndNote, spesielt for konserveringsstudier.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og til søk i bibliotekets søkesystem

På KOR4520 - South Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Kurset er for masterstudenter i kunsthistorie som skal begynne på skriveprosesen. Kurset hjelper deg i å finne relevant litteratur til masteroppgaven. Kurset forutsetter at man har grunnleggende kjennskap til biblioteket.

Kurset er for studenter i Latin-Amerika-studier.

Lær mer om hva UB kan tilby, hva vi kan skaffe, hvordan du kan søke etter litteratur selv og hva fagreferenten kan hjelpe til med.

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for studenter innen medievitenskap og journalistikk. Kurset består av forelesning, demonstrasjon og praktiske øvelser. 

This course gives the students an overview of the different resources available through the library. There will be demonstrations and explanations of some relvant databases and other sources.

En viktig del av masterstudiet er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

En viktig del av masterstudiet er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Kurset er for masterstudenter i spansk, portugisisk eller Latin-Amerika-studiersom skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving.  

Dette 2-timers-kurset gir deg oversikten over de vesentlige hjelpemidlene for å finne relevant forskningslitteratur til arbeidet med masteroppgaven.

Kurset er for masterstudenter i russisk. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis en kort orientering om de slaviske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. Kurset varer ca 2 timer.  

Internett er en uendelig kilde med elektroniske ressurser som gir mange muligheter for bruk både som "konsument" og som "produsent". Noe av disse mulighetene vil bli presentert i samlingen.

Om biblioteket og litteratursøk for tekst- og retorikkstudenter

Bruk biblioteket aktivt i ditt studie. På kurset får du en innføring i bruken av UBs relevante fagressurser. Du får hjelp til å finne relevant forskningslitteratur til ditt prosjekt.