Digitalt pensumsystem – pensum samlet på ett sted

UiO er nå i gang med prosjektet Digitalt pensum, som har som mål å få en helhetlig digitalisert løsning for både pensumlister og pensuminnhold. Prosjektet skal bidra til oppfyllelsen av et helhetlig digitalt læringsmiljø ved UiO.

Illustrasjon av pensum. Illustrasjon: Rita Ho, (WMF) [CC0]

Illustrasjon: Rita Ho, (WMF) [CC0]

Prosjektet er allerede godt igang, og planlegger oppstart av pilot høsten 2019, med utvalgte emner fra UiO. Prosjektet eies av Avdeling for studieadministrasjon, ved studiedirektør Hanna Ekeli. UB er representert både i styringsgruppen (Håvard Kolle Riis) og i prosjektgruppen (Christine Rostgaard).

Mål for prosjektet

  • Forenkling av arbeidsrutiner for utforming av pensumlister
  • Innføring av én autorativ kilde for data om pensum
  • Mulighet for beregning av om valgte pensumbidrag er innenfor Kopinoravtalen, eller vil kreve klarering
  • Pensum samlet på ett sted med kobling direkte til bibliotekressurser og digitale ressurser
  • Bedre kvalitetssikring av innhold

Vurderinger og valg

Opprinnelig plan var å gå på anbud for anskaffelse av digitalt pensumlistesystem, men i løpet av beslutningsprosessen endret premissene seg. Flere og flere institusjoner i UH-sektoren har gått til anskaffelse av pensumlistesystemet Leganto fra ExLibris. Erfaringsinnhenting ledet til at prosjektet gikk inn for å anbefale at UiO skulle melde seg inn i Unit sitt pensumlistekonsortie.

Konseptfase

Prosjektet er nå inne i konseptfasen, som består i å teste konfigurering, arbeidsflyt og studentenes brukeradferd i innhenting og bruk av pensumlister.

Pilot

Høsten 2019 starter pilotfasen med utvalgte emner som skal undervises våren 2020. Alle fakulteter og sentre vil være representert, for å få testet ulike variasjoner i pensuminnhold og pensumlistetyper. Evaluering vil foregå fortløpende. Piloteringsfasen vil bestå av følgende faser:

  1. Opplæring i systemet (september/oktober 2019) for undervisere og administrativt ansatte involvert i pensumarbeidet.
  2. Innlegging av pensumlister i Leganto (oktober/november 2019)
  3. Publisering (slutten av november 2019)
  4. I samarbeid med prosjektet: informasjon ut til -/ forberede aktuelle studenter på pilot-emnene på nytt pensumlistesystem.

Full implementering

Andre fase er full implementering våren 2020 for emner som har undervisning høst 2020.

UBs rolle fremover

I alle faser av prosjektet er det viktig at UB er tett på. Litt avhengig av hvilke emner som skal piloteres, vil ansatte på UB bli involvert i prosjektet. Både for å bidra i arbeidet med å utvikle, teste og kvalitetsikre arbeidsflyt samt arbeidet med å lage og kvalitetsikre selve pensumlistene.

Forhistorie

Arbeidsgruppe bestående av representanter fra UB, USIT, AF, SV og TF utredet grunnlaget for digitalisering av pensumlister og pensumressurser. Dette prosjektet ble avsluttet i 2014

Nyttige lenker

Prosjektside

Introduksjonsvideo om Leganto

BIBSYS' info om Leganto

ExLIbris' info om Leganto

Emneord: leganto, pensum, digitalt pensumsystem, digitalisering Av Håvard Kolle Riis
Publisert 15. mai 2019 12:05 - Sist endret 17. mars 2020 09:52
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.