Vi besøker nye Domus Juridica

Tirsdag denne uken var ledergruppa på omvising på nye Domus Juridica (DJ)  -  og for et bygg! Det flotte røde teglsteinsbygget rager majestetisk på Tullinløkka midt mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet, med nærhet til Universitetsplassen og fagmiljøene der. Domus Juridica er det nye bygget til Juridisk fakultet og Juridisk bibliotek. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, design, moro, turistattraksjon.

Planleggingen

Både Randi og Hanne har fulgt planleggingsarbeidet tett. Randi ble involvert i prosjektet helt fra starten så langt tilbake som i 2009, og har deltatt i utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og senere i alle faser av prosjektet.

Til sammen har vi deltatt i 20 styringsgruppemøter sammen med Det juridiske fakultetet, eiendomsavdelingen og universitetsledelsen. Juridisk bibliotek har vært representert i en rekke brukerutvalg og undergrupper i prosjektet. Det er et omfattende arbeid over mange år som skal til for å realisere både ambisjoner, bygg og flytting.

I styringsgruppemøtene spenner diskusjonene fra fargesjatteringer i murpuss, kaffeautomater, felles førstelinjetjeneste, kontorer i landskap, magasinering, flyttekoordinatorer, og læringsarealer som underbygger fleksible læringsformer og hvilken betydning det har for planlegging og utforming av undervisningsrom og læringsarealer. Og til det siste – Domus Juridica er på mange måter et flaggskip for UiO og utdanningssatsingen, der byggets muligheter og fleksibilitet reflekterer UiOs og fakultetets satsing på utdanningskvalitet.

Center on Experiential Legal Learning

Juridisk fakultets nye satsing CELL (Center on Experiential Legal Learning) skal bidra til å utvikle nye studentaktive undervisningsformer vedfakultetet. Det skal skape bedre læringsvilkår for studentene, som i neste runde skal føre til at studentene er bedre forberedt til yrkeslivet. Gjennom erfaringsbaserte læringsformer er målet bedre læring for studentene. Dette skal bidra til å bygge profesjonsidentitet for studentene samtidig som de også lærer å ta i bruk teknologi og behersker bedre å kommunisere faget sitt med ulike yrkesgrupper og profesjoner. Les mer om de tre arbeidspakkene studentene gjennomfører i løpet av fem års studium i rettsvitenskap:

  • Ferdighetsstigen 
  • Den digitale rettssalen 
  • Oppskalering av praksis

Omvisning 26. november

Ledergruppen fikk omvisning av Randi i nytt kontorlandskap, forelesningssaler og studentarealer som inviterer til fleksible læringsformer, arbeidsrom, fleksible åpne arbeidssoner og vi registrerte at en mindre del av samlingen også var på plass i nye hyller.

Den sentralt plasserte felles førstelinjen blir etter hvert spennende å høste erfaringer fra. Dette er et innovativt initiativ der studentinformasjon, student-IT og biblioteket etablerer en felles førstelinje i 2. etasje. 

UBs ledergruppe var så heldige å få bruke det nye møterommet i 8. etasje med utsikt over Oslo by. Fra Victoria terrasse i Vika og Oslo rådhus i front til Ekebergåsen og Oslo syd i horisonten. 

 

Tidsplan frem mot åpningen i januar

Det pakkes, kastes og flyttes i stort monn ved Domus Bibliotheca om dagen. Les mer om status i overgangen i onsdagsbloggen til Randi Halveg Iversby.

  • Fakultetsadministrasjonen og faglige enheter som er planlagt inn, er allerede på plass i Domus Juridica.
  • Våre kolleger på biblioteket flytter over i det nye bygget i 9. desember, etter siste åpningsdag i Domus Bibliotheca 6. desember.
  • Studentene tar bygget i bruk til studiestart i januar. 
  • 16. januar er det offisiell åpningsfest! 

Vi ønsker lykke til videre med flytte- og innflyttingsprosessen til våre kolleger på Juridisk bibliotek! Tipper mange på UB er interessert i et lite studiebesøk over jul.

Les mer:

Omtale av nye Domus Juridica i Uniforum 28.11.2019

Tidligere bloggposter om Domus Juridica fra UB: 

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 29. nov. 2019 11:20 - Sist endret 7. jan. 2020 13:30
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.