Forlagsforhandlingene – status uke 6/2019

Tilgang til elektroniske tidsskrifter opprettholdes mens UNIT fortsetter forhandlingene med de fire store akademiske forlagene på overtid. 

Bilde av mann i HumSam-biblioteket. Foto: UB/Simen Kjellin

UB abonnerer på digitale og trykte tidsskrift innen alle fagområder. Foto: UB/Simen Kjellin

Av forhandlingstekniske grunner er det ikke mulig å antyde utfall for den enkelte forhandlingen mens den pågår. Men det vi har fått bekreftet fra UNIT er at Wiley, Springer og Taylor & Francis opprettholder tilgang mens forhandlingene pågår. For Elsevier er det fortsatt usikkert, så norske universitet og høgskoler må være forberedt på at tilgangen til «Freedom collection» kan bortfalle.

«Freedom collection» er en pakke bestående av ca 2400 tidsskrifttitler. Av disse vil vi fortsatt vil ha tilgang til ca 550 titler som er vår basisbeholding (core subscriptions).

Alternativ tilgang

Uansett utfallet av forhandlingene vil biblioteket gjøre sitt beste for å låne inn artikler vi ikke eier selv fra andre bibliotek. Se veiledning for å finne (åpent) tilgjengelige artikler.

Organisering av arbeidet og videre plan

Arbeidet med å reforhandle avtalene har pågått siden februar 2018. Følgende prinsipper er styrende for utforming av forhandlingsstrategien. Disse ble forankret i UHR-styremøte i juni 2018. 

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet  
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene   
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller  
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter  
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

Det er UNIT som forhandler på vegne av konsortiet. BOTT-institusjonene er gitt mandat av nasjonalt råd (konsortiet) til å bistå UNIT i forhandlingene med de fire store forlagene. Mange UB-ansatte samt rektoratene ved BOTT-institusjonene er direkte involvert i arbeidet med forhandlingene. 

Det jobbes fortløpende med analyser og vurderinger av tilbud oversendt fra forlagene. Målet er å inngå avtaler som i størst mulig grad samsvarer med nasjonale retningslinjer og prinsipper nedfelt i forhandlingsstrategien. 

Informasjon fra UNIT

Unit oppdaterer fortløpende denne siden med status for forhandlingene og tilgang.

Les mer

Emneord: forlagsforhandlingene, Open Access, åpen tilgang Av Hanne Graver Møvig, Håvard Kolle Riis
Publisert 8. feb. 2019 12:09 - Sist endret 17. mars 2020 09:52
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.