Status forlagsforhandlinger uke 12

I forrige uke gikk det ut pressemelding fra Unit om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet.

Rektoratet har kommunisert dette ut til både administrativ og faglig linje på UiO samt til studentene via Studentparlamentet. Parallelt sendte publikumsgruppen på UB ut informasjon om hvordan vi som UB praktisk skal forhold oss til henvendelser om alternative tilgangsmåter, blant annet denne veiledningen som beskriver trinnvis hvordan den enkelte ansatte eller student kan gå frem for å bestille enkeltartikler.

Illustrasjon: Elsevier.com

BOTT-bibliotekene har opprettet en felles nettside med informasjon om hvilke tidsskrifter som berøres når vi mister tilgangen til Elsevier Freedom collection, en spørsmål og svar-side samt generell informasjon om åpen tilgang og forhandlingene.

I skrivende stund er tilgangen til Elsevier-tidsskriftene fremdeles åpen. Det har vært noen henvendelser fra fakultetene til UB. Disse dreier seg om både politikk og praktiske spørsmål vedrørende tilgang. Henvendelser håndteres fortløpende fra UB via postmottak@ub.uio.no, via enkelthenvendelser i skranken, via fagansvarlige, samt i andre egnede kanaler.

Første Open Access-avtale

Illustrasjon: Wiley.com

Fredag lanserte Kunnskapsdepartementet at Unit på vegne av konsortiet har signert den første Open Access-avtalen med forlaget Wiley. Det understrekes i pressemeldingen at dette er et viktig steg på vei mot økt åpenhet i forskning.

BOTT-bibliotekene og Unit går når i gang med å avklare detaljer og å forberede implementering av åpen publisering gjennom Wiley-avtalen. En slik «les og publiser»-modell er den første i sitt slag i Norge, og det betyr at vi må etablere en ny arbeidsflyt, nye kommunikasjonslinjer og så videre.

Fortsatt forhandlinger med Springer og Taylor & Francis

Signeringen med Wiley gir god inspirasjon og drahjelp inn i forhandlingene med de to store forlagene Springer Nature og Taylor & Francis som fortsatt pågår. Vi deler informasjon så snart vi vet noe mer om utfallet av disse forhandlingene.

Spørsmål?

Har du spørsmål om de pågående forhandlingene og praktiske konsekvenser av disse –kontakt din nærmeste linjeleder eller aktuell fagansvarlig på UB.

Emneord: forlagsforhandlinger, open access, åpen tilgang Av Håvard Kolle Riis, Hanne Graver Møvig
Publisert 20. mars 2019 08:56 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.