Samlingsarbeidet ved UB: Prosjektstatus og veien videre

UBs ledergruppe etablerte i juni 2019 et prosjekt som skulle vurdere hvordan samlingsarbeidet på UB skal utføres. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet den utviklingsplanen UB har inngått med UiOs ledelse.

bokhyller, juridisk litteratur

Bokhyller i Juridisk bibliotek i Domus Juridica. Foto: UiO

I bloggposten handlingsrom og handlingskraft skriver Hanne og Håvard blant annet at "ledergruppa ønsker å vurdere hvordan samlingsarbeidet på UB på best mulig måte kan møte nye utfordringer, sikre tilstrekkelig ressurser til drift og gi nødvendig kapasitet til utvikling og endring".

Målet med vurderingen er beskrevet i prosjektmandatet:

  • Tenke felles rundt sentrale funksjoner 
  • Utnytte UBs samlede ressurser 
  • Ivareta de lokale faglige behovene 
  • Prioritere innenfor eksisterende rammer

Prosjektet så langt

Under normale omstendigheter, så skulle dette prosjektet nærme seg slutten nå og levere en rapport til ledergruppa. På grunn av de siste ukers koronasituasjon så blir prosessene litt annerledes, når vi alle plutselig måtte omstille oss til hjemmekontor og kommunisere og samarbeide på andre måter. Ledergruppa, som også er styringsgruppe, har forståelse for at det ble vanskelig å holde opprinnelig tidsplan når vi brått måtte endre på prioritering av arbeidsoppgaver i midten av mars. Svært mye grundig og godt arbeid er likevel gjennomført, og vi mener at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for en videre prosess.

Prosjektet har arrangert to workshoper, og to arbeidsgrupper har sett på ulike arbeidsflyter og kommet med sine innspill. En stor innsats er lagt ned i dette arbeidet, og mange personer har bidratt. Selv om den siste utredningsbiten ikke er helt ferdig, har prosjektet foreslått at det finnes nok kunnskap til å oppsummere og lage en sluttrapport med prosjektgruppens anbefalinger til ledergruppa/styringsgruppa. Prosjektet vil ha en anbefaling klar i midten av mai. 

Sluttrapport, og veien videre inn i organisasjonsutvikling

Selve prosjektet med ovennevnte mandat blir da avsluttet med prosjektets rapport og anbefaling. Anbefalingen fra prosjektet må så vurderes i en større organisatorisk sammenheng på UB. Når vi mottar sluttrapport og anbefaling, vil vi beskrive en organisasjonsutviklingsprosess for veien videre. 

Det pågår flere organisasjonsutviklingsprosesser på UB, og det er viktig at vi sikrer sammenhengen i organisasjonen og de ulike prosessene.  Alle deler av organisasjonen påvirker hverandre. I det store bildet er også den kommende strategien for UB viktig, den vedtas i juni. Vi har tidligere nevnte utviklingsplan med universitetsledelsen, vi har dialogmøtene med fakulteter og museer i høst, og vi har den generelle utviklingen som går raskt hele tiden. 

I alle organisasjonsutviklingsprosesser på UB legges det opp til god medvirkning fra ansatte, og formell medbestemmelse via IDF. 

Les mer:

Samlingsarbeid på UB: Informasjonsside

Av Randi Halveg Iversby
Publisert 22. apr. 2020 22:06 - Sist endret 22. apr. 2020 22:06
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Randi Halveg Iversby, Mari Camilla Risdal Otnes, Tina Lingjærde, Cecilia Ekström, Hilde Westbye, Eystein Gullbekk og Live Rasmussen.