Godt nytt år 2020!

Vi er allerede i gang med andre uken og i full sving igjen. Under følger et knippe aktiviteter som møter oss første halvdel av 2020.

juridisk fakultet, domus juridica, nybygg, oslo

Sol på nybygget Domus Juridica på Tullinløkka, hvor Juridisk bibliotek nå har flyttet sammen med Juridisk fakultet. Foto: UiO

To hendelser har satt et spesielt preg på første uken, åpning av Domus Juridica (DJ) for studentene, og gjennomføring av Research Bazaar i samme bygg. Det rapporteres om stor stemning og flott å se hvordan studentene tar i bruk bygget og gjør det til sitt. Offisiell åpning av DJ er 16. januar, med statsråder, ny dekan ved Det juridiske fakultet Ragnhild Hennum, og andre aktører som har vært sentrale i prosessen. Vi gleder oss til å være med på å feire dette.

I åpningsuken har DJ også vært vertskap for Research Bazaar, som i år handlet om hvordan jobbe effektivt med data, og hvordan dele data. I alt var 212 deltakere innom 17 kurs, deriblant et eget video track, en rekke teknologikurs, bla. om containere,  nettskjema og SSH. UB-kolleger hadde kurs om Iris.ai, Zoterokurs og forskningsdatahåndtering.

Skrivesenteret runder tre år 23. januar, og spørsmål om kurs og veiledninger strømmer stadig inn. Også denne våren blir det skrivenatt, og Life Sciences writing club skal arrangeres jevnlig hele semesteret.

Nasjonalt og nordisk samarbeid

Vi har flere veletablerte møteplasser med våre nordiske naboer. I slutten av januar møtes bibliotekledere fra Island, Sverige, Danmark, Norge og Finland gjennom NUAS-samarbeidet i Odense for å lære mer om Citizen Science-prosjektet til Syddansk Universitet, og på hvilken måte biblioteket er involvert. Det skal og legges planer for en mindre rekke nordiske seminarer for nordiske bibliotekledere. Første planlagte seminar sent i semesteret vil dreie seg om «The future of scholarly publishing». Mer informasjon følger etter hvert. 

31. januar har UB-BOTT felles møte med UNIT her på UiO, der vi legger planer for videre reforhandlinger og prinsipper for forhandling av nye avtaler.

Formidling og forskning

Planleggingen av vårens arrangementer er i godt gang, med innhold basert på egne ideer og i samarbeid med fakultetene, studentforeninger og andre aktører. Ordfestival, frigjøringsjubileum, nerdy science cakes med mer får vi vite mer om når detaljene er klare.

Gratulerer til UB-ansatt/stipendiat Andrea Gasparini som 3. februar forsvarer sin avhandling. «Design Thinking for design capabilities in an Academic Library». En veletablert metode som vi på UB og flere utenfor våre landegrenser har hatt glede av i mange sammenhenger. UX har kommet for å bli og heldig er UB som har fått delta på reisen!

Strategi 2030

14. februar skal UiOs strategi behandles i UiO-styret. I disse dager er det siste innspurt der ambisjoner, verdier, visjoner og underlagstekster finslipes. UiOs strategi vil være retningsgivende for det arbeidet vi selv går dypere inn i dette vårsemesteret. Vi møtes til frokostmøte 6. februar der vi går gjennom status for UBs strategi og trekker opp noen spenninger vi anser som relevante å diskutere videre i prosessen. Disse var også gjenstand for diskusjon med styret i desember, da formulert som dilemmadiskusjoner:

  • Kunnskapsforvalter og metodepartner
  • Fysisk og digitalt bibliotek
  • Tradisjon og fornyelse

Prosesser på UB

Parallelt med dette jobber vi videre med endringsprosesser på UB. MedNat har fått felles ledelse fra 1.1.2020. Humsam jobber kontinuerlig med større og mindre justeringer og holder høyt aktivitetsnivå. Les Cecilia Ekströms ukentlige rapporter. Juridisk bibliotek går spennende tider i møte med videreutvikling av CELL, også gjennom fakultetets nye SFU tildeling - i tillegg skal ansatte tilpasse seg ny hverdag i nye Domus Juridica. Digit har gjennom høsten satt seg på ny måte med justert ansvar – tilpasset dreininger i arbeidsoppgaver. Samlingsarbeid-prosjektet intensiveres utover våren, med sluttleveranse til ledergruppa i mars/april. Vi jobber også fortløpende med implementering av felles mediebudsjett. UB er i bevegelse!

Åpen forskning vokser i tematikk. I høst var oppmerksomheten rettet strategisk nasjonalt mot forhandlingene med de store internasjonale forlagene. Nå er det mindre, både egne og UNIT- avtaler vi fokuserer på, i tillegg til at vi forsøker å overskue utviklingen av publiseringsmønstre generelt. UB er involvert på mange nivåer i dette arbeidet på UiO. Vi er en av flere aktører som er med på å drive arbeidet rundt Open Science videre i nært samarbeid med fagmiljøene på fakultetene og med ledelsen på UiO. Håvard Kolle Riis følger opp med en bredere oversikt i neste bloggpost.

Impulser utenfra

Årets vinterferie går til Sydney for å besøke min datter som bor og studerer der. En privat reise som jeg kombinerer med to universitetsbesøk til University of Sydney og Macquaire University rett nord for Sydney. University of Sydney er Australias eldste, forskningsintensivt som UiO og det er derfor av interesse å få innblikk i bibliotekets rolle og utvikling fremover. Macquarie er nyere, noe mindre, ca 40 000 studenter og er kjent for sin profil med vekt på tverrfaglighet i forskning og undervisning. Jeg er bedt om å om bidra med erfaringer fra UiO og UBO og gleder meg til dette. Hvis noen UB-kolleger har innspill eller har eksisterende nettverk med disse institusjonene, som kan være nyttig å vite om i forkant av besøket - meld gjerne fra. Postkort følger!

Benchmarking med Uppsala universitetsbibliotek og Gøteborg universitetsbibliotek står på agendaen i mars. De tre ledergruppene møtes på UBO. Dette er andre runde med benchmarking med disse to svenske universitetsbibliotekene, som ligner UBO på mange måter. Temaer som skal belyses og sammenlignes er bl.a organisasjonsutvikling og bruk av AI og automatisering i arbeidsprosesser.

I april deltar Håvard Kolle Riis, Elin Stangeland og jeg i The Guild Open Science Working Group. Vertskap i vår er Universitetet i Göttingen, Tyskland. UBO holder innlegg for gruppen (18 andre forskningsintensive breddeuniversiteter i Europa) om hvordan UiO jobber med kompetanseheving, opplæring og kurs innenfor Open Science-feltet. Representantene gis gjennom deltagelse i gruppen mulighet til å følge diskusjonene i Europa/EU på nært hold. Samtidig legges det opp til erfaringsutveksling omkring tjenesteutvikling på de to årlige møtene. Se også tidligere bloggpost om The Guild Open Science Working Group.

Det er nordisk møte med hovedstadsbibliotekene i april. Dette er også interessante og utbytterike møteplasser for oss. Vi er alle del av de samme diskusjonene på ulikt vis. Det er derfor viktig å møtes på tvers av landegrenser, lære av hverandre og bidra til å løfte diskusjonene videre.

Vi går en aktiv og spennende vår i møte.

Godt nytt år til alle og godt vårsemester 2020!

Hilsen Hanne

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 16. jan. 2020 09:29 - Sist endret 9. sep. 2020 10:34
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.