Gratulerer til Akademisk skrivesenter som fyller 3 år!

23. januar hadde jeg gleden av å være tilstede på markeringen av 3-årsdagen til Akademisk skrivesenter. Et flott møte i skrivesenterets lokaler i HumSam-biblioteket; med skrivementorer, studenter og kolleger ved UB og UiO.

Bildet kan inneholde: begivenhet, design, utstilling.I 2016 fikk førstebibliotekar Ingerid Straume det formelle oppdraget fra UB om å kartlegge og utrede en modell for etableringen av et akademisk skrivesenter på Universitetsbiblioteket. Skrivesenteret har kommet for å bli! Erfaringene fra pilotfasen førte i 2018 til at skrivesenteret ble et permanent tilbud fra Universitetsbiblioteket til UiOs studenter og ansatte.

Tusen takk til leder av skrivesenteret Ingerid og skrivementorene for at skrivehjelp er synlig i både fysisk og digitalt terreng gjennom veiledning, kurs og ulike arrangementer i løpet av året.

Det arbeides fortløpende med videreutvikling av kursporteføljen, også for ansatte. Den universitetspedagogiske modulen Å skrive for å lære er utviklet i samarbeid med LINK, første kur holdes i februar. Stor aktivitet planlegges også for 2020. Skrivenatt for studenter til våren, Ex-phil workshop til høsten og shut up & write annenhver uke for PhD-kandidater og forskere. Ingerid holdt en flott tale i anledning feiringen, som gjengis i sin helhet under.

Bildet kan inneholde: jobb, interiørdesign, begivenhet, design, shopping.Tale til skrivesenterets 3-årsjubileum: Plutselig tre år

av Ingerid Straume

Det er tre år siden vi flyttet inn i vårt eget lokale. Tanken var at det skulle være litt som et kjøkkenbord. Et hjem for skriving, der det var greit å komme innom med alle slags spørsmål og ideer. Ting du som student ikke syntes du kunne ta opp med veilederen din. Eller bare noen andre å snakke med.

Vår modell er student-til-studentveiledning. Veiledningen er ikke faglig og vi er ikke eksperter i det studentene skriver om. Hvorfor har vi valgt en slik modell? Fordi da er det studenten som er eksperten og som holder pennen. Det er ikke et mål for oss å være en klinikk, men en ressurs blant mange.

Vi har også mange samarbeidspartnere ved Universitetsbiblioteket, LINK senter for læring og utdanning, administrasjonen, studentforeninger og i fagmiljøene. I de senere årene har det også blitt et stort nettverk av skrivesentre og studieverksteder i Norge som deltar på og organiserer konferanser.

Fra skrivesenteret åpnet til i dag har vi hatt en jevn økning i besøkene.  

  • Våren 2017: 233 
  • Våren 2019: 345 

Besøkene øker med ca femti flere hvert semester. 

Vi har økt fra 3 til dagens 10 mentorer. Noen har engelsk som morsmål. Alle har ulik kompetanse, der vi deler kunnskap og utfyller hverandre som lærende fellesskap. Vi utvikler pedagogiske modeller, materiale og undervisningfilmer. Ikke minst for Søk & Skriv, som vi samarbeider tett med. Søk & Skriv er vår forlengelse på nett. 

Skrivesenteret har åpent fire dager i uka, dag og kveld. Vi tilbyr skriveveiledning, english academic writing, proposal writing, studieteknikk. Studenter kan bestille time eller drop-in. 
Annenhver fredag shut up and write for stipendiater, forskere og andre med store skrivearbeider. Vi arrangerer skrivenatt (19. mars) og exphil-workshop. Og snart får vi utgitt en egen bok, Skriveren og teksten, med åpen tilgang på Cappelen Damm. 

Det blir aldri kjedelig å jobbe i skrivesenteret. Hver student er unik, hver besvarelse eller oppgave er spesiell og ingen konsultasjoner er like. Jeg håper vi kan fortsette å jobbe på denne måten i mange mange år framover, og ser fram til å bli kjent med og lære av både mentorer, studenter og kolleger, med alle de mulighetene som byr seg i dette sammensatte og spennende fagfeltet som kalles skrivepedagogikk, skrive for å lære og prosessorientert skriving.

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 24. jan. 2020 13:26 - Sist endret 24. jan. 2020 13:43
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.