Julehilsen 2020

UBs ledergruppe summerer opp året 2020 og ønsker god jul.

Kjære alle på UB!

Et helt spesielt år ligger snart bak oss, og vi vil takke dere alle hjertelig for innsatsen!

UB har vist at vi setter brukerne våre i sentrum, at vi evner å snu oss raskt når det trengs, og at vi klarer å opprettholde og utvikle tjenester fra hjemmekontoret og i en digital virkelighet.

Bibliotekets betydning for studentene kan ikke overdrives, og vi vet gjennom mange tilbakemeldinger at åpne bibliotek har blitt satt stor pris på. Dekaner uttrykker at det har vært uvurderlig i denne koronasituasjonen. Så vet vi at det har vært krevende for UB å få dette til.

Vi ønsker å rette en spesiell takk til studentvaktene våre som virkelig har vært helt avgjørende for både take away-biblioteket og gjenåpning av bibliotekene etter sommeren.
Alle som jobber i publikums- og førstelinjeområdet har stått for kreativ tjenesteutvikling og bidratt til at biblioteket har kunnet være en viktig kontaktflate for studentene i en krevende studiesituasjon.

Bildet kan inneholde: belysning, elektronisk apparat, bord, møbler, kontorutstyr.
Medisinsk bibliotek på Ullevål har gjennom 2020 sørget for medisinsk litteratur til OUS-ansatte og studenter. Foto: UB

12. mars satt vi plutselig hjemme og skulle kommunisere med hverandre gjennom Zoom og Teams. Her fikk mange en bratt læringskurve, men med stødig og hjelpsom support fra IT så har det gått bra. Deling av kunnskap gjennom f. eks. "Digitalt påfyll" har vist hvor mye kompetanse vi har på UB, og hvordan vi gjennom deling og erfaringsutveksling blir bedre alle sammen. IT har også sørget for påfyll av utstyr gjennom året, det er ikke småtteri som har vært anskaffet og installert.

Alle som underviser har håndtert overgangen til digital undervisning på en flott måte, selv om det er forståelig at svarte firkanter ikke alltid er like motiverende. Det er krevende å skulle gi både fysisk og digital undervisning, men dere har stått og står i det. Og hvordan er det egentlig å skulle sikre tilgang til trykt og digitalt materiale fra hjemmekontoret? Dette ble også løst, samarbeid mellom samlingsenheter, e-ressursgruppe, systemgruppe og nettredaksjonen ga rask tilgang til mange digitale kilder etter nedstengningen.

Takk til alle mellomledere som har fått alt til å henge sammen, og lagt til rette for at alle medarbeidere er ivaretatt  og at tjenestenivået er forsvarlig dimensjonert innenfor rammene av smittevern og den enkeltes situasjon. Fjernledelse har blitt et nytt begrep.

Vi vil også takke UBs verneombud og hovedverneombud, som har hatt en viktig rolle i håndtering av pandemisituasjonen. I slike situasjoner ser vi hvor verdifullt samarbeidet med vernelinja er. Det gjelder også tjenestemannsorganisasjonene, som har hatt hendene fulle i år, og som bidrar til gjennomføring av gode prosesser på UB.

Et kjærkommet lim i det sosiale samværet har vært 17 musikkquizer arrangert av Magnus Carlström og Rannveig Windingstad, tusen takk til dere.

Bibliotekstyret vedtok UBs nye 10-årsstrategi i juni. Med det ble sluttstrek satt for et langt og godt strategiarbeid som har involvert mange på UB, i tillegg til brukerne og styret vårt. Siste fase her foregikk også via Zoom. Samtidig er dette startpunktet for utviklingen av et UB som i økende grad går i partnerskap med fakulteter, museer og OUS, samt andre enheter som USIT. Vi endrer organisasjonen slik at vi er best mulig rustet til å levere på ny strategi.
Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket gjennomførte fra april til september en OU-prosess som førte fram til Bibliotek for medisin og realfag. Samlingsprosjektets sluttrapport ble levert i mai, og fra 1. september har vi jobbet med å lage en ny avdeling for samlinger og digitale tjenester. I kjølvannet av dette følger nødvendige endringer på Humsam-biblioteket og Juridisk bibliotek. Alle som jobber med økonomi og personal blir berørt gjennom BOTT ØL, som er et kjempestort endringsprosjekt som følge av nye systemer på UiO.

Det blir spennende å se hvordan UB ser ut om et år!

Vi ønsker alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Hilsen UBs ledergruppe
Cecilia, Eystein, Hanne, Hilde, Live, Randi

 

Bildet kan inneholde: rom, juletre, interiørdesign, julepynt, interiørdesign.Bildet kan inneholde: julepynt, juletre, julepynt, ferie, feriepynt.

Bildet kan inneholde: belysning, julepynt, rom, interiørdesign, eiendom.

 

UB byr på julestemning for de som er i bibliotekene våre, for eksempel;  Juleutstilling i HumSam-biblioteket, Realfagstreet i Vilhelm Bjerknes' hus og Juridisk bibliotek med paragraf-pepperkaker.  Alle foto: UB

Av Cecilia Ekström, Eystein Gullbekk, Hanne Graver Møvig, Hilde Westbye, Live Rasmussen, Randi Halveg Iversby
Publisert 17. des. 2020 13:02
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Randi Halveg Iversby, Mari Camilla Risdal Otnes, Tina Lingjærde, Cecilia Ekström, Hilde Westbye, Eystein Gullbekk og Live Rasmussen.