Ny organisering av bibliotekene for Medisin og Realfag

Bibliotekstyret har i dag gitt sin tilslutning til ny organisering av Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket. 

Bildet kan inneholde: design, ingeniørfag, bildesign, kontor, teknologi.

Ansatte på Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket på felles seminar oktober 2018. Foto: UB

Den nye organisaseringen trer i kraft fra 1.9. All god kunnskap og kompetanse ved de to avdelingene skal nå samarbeide enda tettere for å hjelpe, veilede og bistå studenter og ansatte ved Det medisinske, det odontologiske og det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vi gratulerer våre kolleger på bibliotekene og avdelingsleder Live Rasmussen.

Av Hanne Graver Møvig, Håvard Kolle Riis
Publisert 28. aug. 2020 14:11
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Randi Halveg Iversby, Mari Camilla Risdal Otnes, Tina Lingjærde, Cecilia Ekström, Hilde Westbye, Eystein Gullbekk og Live Rasmussen.