UBs rolle i utvikling av UiOs forskningsinfrastruktur

Om strategiske koordineringsgrupper, veikart for forskningsinfrastruktur, strategi 2030, Digital Scholarship Center og forskningsdata

Fra 1. januar 2020 fikk UiO på plass en helt ny styringsstruktur for IT, med fire nye strategiske koordineringsgrupper: SK-ITU med ansvar for IT i utdanning, SK-ITF for IT i forskning, SK-AIT for administrativ IT og SK-ALL med ansvar for overordnet koordinering. UB er med i SKITF ved undertegnede til 1. oktober, etter det ved Hanne.

forside rapport
Veikartet (utkast juni 2020). Foto: Skjermdump fra uio.no

Gruppene har et omfattende mandat, hvor kanskje viktigste oppgave er å forvalte veikartet for forskningsinfrastruktur ved UiO. I dette ligger det også en oppgave å prioritere og fordele ressurser (les: penger) til forskningsinfrastruktur.

Veikartet (utkast juni 2020) har blitt til etter en lang prosess på UiO, med endelig vedtak i UiOs styremøte i september. Selve dokumentet er langt og omfattende, og mye er ikke direkte relevant for UB. Men det er ingen tvil om at dette blir et viktig dokument fremover og at UB har en sentral rolle med å utvikle og vedlikeholde viktig forskningsinfrastruktur:

Universitetsbiblioteket (UB) er en grunnleggende og den viktigste forskningsinfrastrukturen for alle forskere ved UiO, og spesielt for forskere innen HUMSAM. For at UiO skal kunne være et ledende europeisk universitet, er det viktig at UBs samlinger, databaser og tjenester gir forskerne de beste muligheter til å forske og til å videreutvikle sin forskning.

Vår nye strategi setter retningen frem mot 2030, og det er verdt å trekke frem to av hoveområdene som står seg spesielt godt opp mot veikartet:

  • sikre tilgang til og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
  • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen

Så blir det opp til oss å følge opp med konkrete aktiviteter og tiltak. Her vi godt igang allerede med ulike prosjekteter og aktiviteter: Kompetanseprosjektet for forskningsdata, MusicLab, ulike humsam-databaser for å nevne noen. Og ikke minst blir UBs satsing på etablering av et Digital Scholarship Center viktig for både UB og UiO.

Det jobbes nå godt flere steder på UB med ulike søknader om prosjekt- eller infrastrukturmidler fra både eksterne og interne finansieringskilder, i samarbeid med relevante fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere. Det blir spennende å se utover høsten og våren hva vi lykkes med å sette igang!

 

Emneord: veikart, forskningsdata, digital scholarship, forskningsinfrastruktur Av Håvard Kolle Riis
Publisert 3. sep. 2020 18:44 - Sist endret 3. sep. 2020 18:44
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.