Skrivenatt 2021

Torsdag 15. april 2021 holdt Universitetsbiblioteket og Akademisk skrivesenter det årlige arrangementet Skrivenatt. Ledere av skrivesenteret, Ingerid Straume og Cathinka Dahl Hambro, gjester her lederbloggen med erfaringer fra første heldigitale Skrivenatt.

Bildet kan inneholde: verden, måne, mote, belysning, interiørdesign.

Skrivementor Kristin Botnen ledet studentene gjennom foredragene med trygg og god tilstedeværelse. Foto: Birgit Hvoslef Dahl

I fjor ble vi nødt til å avlyse på grunn av pandemien, og i år arrangerte vi for første gang heldigital skrivenatt.

Mål: Å møte studentenes behov i skriveprosessen  

Tanken bak arrangementet er å rette fokus mot betydningen av skriving i høyere utdanning og vise hvordan biblioteket og skrivesenteret kan være viktige støttespillere i studentenes skriveprosess. I Akademisk skrivesenter tar vi daglig imot studenter gjennom hele studieåret. Studentene kommer fra alle nivå og befinner seg i ulike stadier av skriveprosessen. Selv om studentene til en viss grad har forskjellige behov, ser vi imidlertid at en del av de samme spørsmålene og behovene er felles for veldig mange. Men studentene tror ofte at de er alene om usikkerheten rundt skriveprosess og akademisk skriving, og vet ikke at det er andre som lurer på de samme tingene og sliter med de samme delene av prosessen.

I skrivesenteret ser vi daglig hva studentene trenger av støtte og veiledning, hva som er de vanligste spørsmålene studentene kommer med og hvilke tendenser som går igjen. Under skrivenatt forsøker vi å imøtekomme noen av disse behovene og svare på de vanligste spørsmålene ved å løfte dem frem i diverse korte foredrag.

En festival for skriving

Arrangementet er som en minifestival, og foregår fra kl. 17.00 til midnatt. I år hadde vi tre ulike spor, og alle gikk over zoom: Hovedsporet var et webinar som startet med et lengre innlegg med kveldens hovedtalere etterfulgt av en rekke korte foredrag og med yoga, musikkinnslag og podcast avslutningsvis.

I tillegg hadde vi to zoom-rom: ett med skriveveiledning og hjelp til EndNote. Fordelt over tre breakoutrooms jobbet flere av skrivementorene ved Akademisk skrivesenter med drop-in skriveveiledning for alle som ønsket å diskutere tekstutkast eller hadde spørsmål knyttet til skriveprosess og akademisk skriving. I et fjerde breakoutroom kunne studentene få hjelp med EndNote.

Det siste sporet var såkalt "Shut up and write". Dette er en form for strukturert skrivetid der en av skrivesenterets mentorer passer klokken og deltakerne skriver eller studerer med lyd og kamera av i tre kvarter etterfulgt av et kvarters pause. I pausen kan man skru på kamera og lyd og slå av en prat med de andre deltakerne hvis man ønsker det, inntil mentoren forteller at det er tid for å skrive igjen. På denne måten oppnår man (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber, og god samvittighet når man tar pauser. Tro det eller ei, men denne enkle metoden har vist seg å være meget effektiv for mange.

Foredrag for motivasjon og mestring

Hovedtalere i år var professor i norskdidaktikk Marte Blikstad-Balas og professor i sakprosa Johan Tønnesson. Sammen har de skrevet boken Inn i sakens prosa, som kom ut på Universitetsforlaget i fjor. De åpnet showet med et lite bokbad der de snakket om skriving, med utgangspunkt i egne erfaringer og egen forskning. Videre fulgte blant annet innlegg om drøfting spesielt myntet på exphil-studenter, studieteknikk, visualiseringsteknikk og zotero, akademisk språk og tidsplanlegging i pandemi-tider. Det var med andre ord noe for enhver!

Deltakelse over all forventning

Selv om digital skrivenatt aldri kan erstatte et fysisk arrangement med bidragsytere og publikum til stede på campus, og ekte rom for veiledning og "Shut up and write", vitner både tallmaterialet og tilbakemeldinger fra deltakere om at arrangementet holdt høy kvalitet og at det var en kjempesuksess. Det var et stort maskineri i gang som gjorde arrangementet mulig, med mange involverte som hadde lagt ned et betydelig antall timer for å få dette til. Blant annet hadde vi gjort et omfattende arbeid for å nå ut til flest mulig i så mange kanaler som mulig. Det er derfor ingen hemmelighet at vi var flere som var litt nervøse for at det ikke skulle komme noen. Det viste seg imidlertid at arrangementet appellerte til mange og at vår jobb med å nå ut ga avkastning. Deltakelsen var over all forventning. Til sammen var 467 mennesker innom webinaret, og flere av foredragene hadde over 200 tilhørere. Både veiledningstjenesten og "Shut up and write" var også svært godt besøkt. 

Skrivesenteret har opplevd en stor strøm av studenter som har bestilt veiledning i etterkant av arrangementet, noe som også tyder på at vi må ha truffet godt.

Digitale arrangement har imidlertid sine begrensninger, og det oppleves tyngre å snakke til en skjerm og å veilede over zoom enn med fysisk publikum og fysiske studentmøter. Det er utfordrende å gjøre yoga på stream, og ikke alle får like mye ut av "Shut up and write" på zoom, som de gjør når de sitter sammen med andre i et felles rom og jobber. Til tross for disse begrensningene og ulempene har tilbakemeldingene vært overveiende veldig positive:

«Veldig bra at man kunne bytte frem og tilbake mellom webinarer og shut up & write, så man kunne plukke og velge de webinarene man var interessert i og skrive resten av tiden», skrev en deltaker i etterkant av arrangementet.

«Each and every part of writer's night was informative and beneficial. We got useful tips and techniques for studying, time management, being critical, and notes taking tips», skrev en annen, mens en tredje deltaker uttrykte hvor viktig dette hadde vært for motivasjonen nå etter et år med pandemi og unntakstilstand:

«Jeg ville bare si tusen takk for dette arrangementet! Jeg trengte det for å få litt inspirasjon og føle meg som en student igjen(!).»

Vi på skrivesenteret gleder oss til vi kan gjøre dette igjen fysisk til neste år, og til å bygge videre på den gode erfaringen og det fantastiske samarbeidet vi har hatt så langt.

Bildet kan inneholde: fottøy, jeans, bukse, møbler, stol.
I programmet for Skrivenatt ligger nå presentasjoner og videoer fra foredragene som ble holdt 15. april 2021. Illustrasjon og design: UiO/Hanne Baadsgaard Utigard og UB/Runhild Seim

 

Av Cathinka Dahl Hambro, Ingerid Straume
Publisert 23. apr. 2021 09:57 - Sist endret 23. apr. 2021 10:01
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, Hilde Westbye og Tina Lingjærde.