English version of this page

Skrive og publisere

Referere

Referansestiler, referanseverktøy og informasjon om referering.

Masteroppgaver

Innlevering av masteroppgaver til DUO i Studentweb, informasjon regelverk og tips til å skrive masteroppgave.

Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter tilbyr veiledning til studenter i akademisk skriving og oppgaveskriving.

Open Access

Open Access betyr fri, online tilgang til forskningsresultater.

For forskere

UB har verktøyene som hjelper deg med forskningen din.

Doktoravhandlinger i DUO

Hvordan tilgjengeliggjøre din doktoravhandling i DUO vitenarkiv.


PhD on track

Nettstedet PhD on Track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

Søk og skriv

Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Perma.cc

Perma cc er en tjeneste som hjelper forskere, studenter og andre faglige forfattere med å lage permanente lenker som aldri blir brutt.