Innlevering

Publisert 25. apr. 2016 16:12
Publisert 15. mai 2012 11:16

Når masteroppgaven er registrert og lastet opp i Studentweb, blir den overført DUO vitenarkiv for arkivering. Om du har sagt ja til åpen tilgang, blir oppgaven din tilgjengelig i DUO når eksamen er bestått og klagefristen ute.