English version of this page

Hva skjer med masteroppgaven etter innlevering i Studentweb?

Når masteroppgaven er registrert og lastet opp i Studentweb, blir den overført DUO vitenarkiv for arkivering. Om du har sagt ja til åpen tilgang, blir oppgaven din tilgjengelig i DUO når eksamen er bestått og klagefristen ute.

Etter Studentweb

Etter at masteroppgaven er registrert og lastet opp i Studentweb, blir den overført til DUO. Den er ikke søkbar eller gjenfinnbar for andre før det har gått 98 dager etter innleveringsfristen. Når karakter er gitt, klagefrist er ute, og du har bestått, blir oppgaven din gjort tilgjengelig i DUO. Hvis du har klausulert oppgaven, eller sagt at oppgaven ikke skal være tilgjengelig, er det bare forfatternavn og oppgavetittel som er søkbar. Hvis du har levert sammendrag, er dette også søkbart.

Dette er et eksempel på masteroppgave i DUO.

Trykt oppgave til sensor

Selv om du leverer elektronisk versjon av oppgaven din til Studentweb, er det fortsatt den trykte utgaven som gjelder når sensurering skal foretas. Du må levere trykte oppgaver til instituttet ditt som eksamensbesvarelse. Les på info-siden til instituttet ditt eller hør med studiekonsulenten din hvor mange kopier av oppgaven du skal levere.

Riksarkivet

Riksarkivet har vedtatt at alle oppgaver på masternivå er bevaringsverdig og skal oversendes Riksarkivet. DUO kommer til å ha en årlig oversendelse av masteroppgaver til Riksarkivet for å ivareta dette.

DUO

DUO vitenarkiv står for Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo, og er UiOs vitenarkiv. DUO omfatter i dag elektroniske utgaver av masteroppgaver, hovedoppgaver, spesialoppgaver, doktoravhandlinger og artikler. Mesteparten av innholdet i DUO er åpent tilgjengelig på internett.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 15. mai 2012 11:16 - Sist endret 21. apr. 2017 17:23