English version of this page

EndNote og Word

EndNote kommer med en Cite While You Write-plugin i Word. Bruk EndNote-fanen i Word.

PC:

Skjermdump av EndNote-menyen i Word for PC.

Mac:

Skjermdump av EndNote-menyen i Word for Mac.

Siteringer

Sette inn

Insert Citation

 1. Sett markøren i teksten der du ønsker å sette inn en sitering
 2. Velg Insert Citation
 3. Søk opp ønsket referanse
 4. Klikk på Insert-knappen.

Insert Selected Citation(s)

 1. Gå til EndNote og merk referansen(e)
 2. Gå til Word og sett markøren i teksten der du vil ha henvisningen
 3. Velg Insert Citation > Insert Selected Citation(s)

Endre

 1. Sett markøren ved siteringen du vil gjøre endringer i, slik at den blir aktivert (grå).
 2. Velg Edit & Manage Citation(s)
 3. I dialogboksen kan du f.eks. gjøre følgende valg:
  • Tekst i Prefix-feltet kommer før siteringen.
  • Tekst i Suffix-feltet kommer etter siteringen.
  • Feltet Pages brukes for sidetall
  • Bruk Formatting for å ekskludere forfatter, årstall eller begge deler

Dersom du oppdager skrivefeil, eller ønsker å endre opplysninger på en bestemt referanse, må du gjøre det i EndNote.

Fjerne

Ikke slett siteringer med Delete eller Backspace, da det kan føre til problemer. Slik fjerner du en sitering:

 1. Sett markøren ved siteringen du vil ta bort, slik at den blir aktivert (grå)
 2. Velg Edit & Manage citation(s)
 3. Klikk på Edit Reference > Remove Citation > OK

Referansestil (Output style) i dokumentet

Style: Slik endrer du referansestil:

 1. Klikk på nedtrekksmenyen og velg ønsket stil.
 2. Hvis du ikke finner ønsket stil her velger du Select Another Style
 3. Finner du ikke stilen du er på jakt etter, kan den lastes ned

Update Citations and Bibliography: Kan brukes hvis henvisningene ikke oppdaterer seg automatisk.

PC: Velg Update Citations and Bibliography
Mac: Velg Bibliography > Update Citations and Bibliography

Convert to Plain Text: Denne funksjonen fjerner EndNote-kodene fra dokumentet, og gjør det til et rent Word-dokument. Man kan ikke skru på igjen EndNote-kodene.

PC: Velg Convert Citations and Bibliography > Convert to Plain Text
Mac: Velg Tools > Convert to Plain Text

Referanselistens layout

Configure Bibliography: en dialogboks med flere muligheter for å tilpasse oppsett (layout) på referanselisten

PC: Klikk på pilen i hjørnet ved siden av der det står Bibliography
Mac: Trykk på Configure Bibliography

Layout: Klikk på Layout-fanen for å endre utseendet på referanselisten. Du kan endre følgende elementer:

 • Skrifttype og størrelse
 • Tittel på bibliografien/ referanselisten
 • Innrykk
 • Enkel/dobbel linjeavstand
 • Ekstra linjeavstand mellom referansene

Andre endringer kan gjøres i EndNote, se redigering av stiler.

Dersom du ikke får redigert bibliografien slik du ønsker via Layout-fanen eller i referansestilen, kan du redigere den når du er helt ferdig med teksten, etter at du har brukt Convert to Plain Text.

Export to EndNote

Det er mulig å hente EndNote-referanser ut fra andres Word-dokument og kopiere dem inn i ditt EndNote-bibliotek.

I Word:

PC: Export to EndNote > Export Traveling Library
Mac: Tools > Export Traveling Library

Du kan velge om du vil legge referansene inn i et allerede eksisterende bibliotek, eller om du vil opprette et nytt bibliotek med disse.

Publisert 12. jan. 2018 13:21 - Sist endret 25. mars 2021 12:17