English version of this page

Redigere stiler

Stilen bestemmer hvordan henvisninger og litteraturlister ser ut i Word. Hvis ingen stiler dekker dine behov, kan du redigere en eksisterende stil. Velg stilen du ønsker å redigere, ved lagring gir du den et nytt navn.

I EndNote, velg Edit > Output Style > Edit 'stilen du vil endre'.

EndNote 20: velg Tools > Output Style > Edit 'stilen du vil endre'.

Page Numbers

Sidetall kan ha ulikt format avhengig av hvor referansen kommer fra. Denne innstillingen overstyrer dette slik at alle blir like. Eksempel på format: 123-5, 123-125.

Citations

Referanser i løpende tekst

Templates - Layout for innførsel i teksten. Bruk Insert Field for å legge til felt. Bruk kommandolinjen for å endre utseendet.

Author Lists - Angir hvor mange forfattere som vises.

Author Name - Angir hvordan forfatternavn ser ut, f.eks. Normann, Kari

Bibliography

Referanser i litteraturlisten

Templates - Layout for innførsel i litteraturlisten. Bruk Insert Field for å legge til felt. Bruk kommandolinjen for å endre utseendet.

Field Substitutions - Brukes for å erstatte tomme felt, f.eks. If the Volume and Pages fields are empty, use: |;DOI

Layout - Utseendet til litteraturlisten. Bruk Insert Field for å legge til felt, f.eks. Tab (angir avstand mellom nummer og referanse)

Author/Editor Lists - Angir antall forfattere eller redaktører som vises.

Author/Editor Name - Angir hvordan forfatter/redaktørnavn ser ut, f.eks. Normann, KN

Title Capitalization - Angir hvordan tittel kapitaliseres.

Vanlige endringer i stiler

Legg til DOI som tekst

 1. Bibliography > Templates > Journal Article
 2. For å få DOI som tekst: `doi:`
 3. Insert Field > DOI

Legg til DOI som lenke

 1. Bibliography > Templates > Journal Article
 2. Sett inn dette bakerst i journal article i stilen: http://dx.doi.org/DOI

Superscript i teksten

 1. Citations > Templates > Citation
 2. Marker Bibliography Number og velg Superscript (A1)
 3. Fjern evt. parentes

Antall forfattere før et al.

I teksten:

 1. Citations > Author Lists
 2. Skriv antall forfattere som skal listes før et. al (du kan skille mellom første gang referansen blir brukt og senere bruk)

I litteraturlisten:

 1. Bibliography > Author Lists
 2. Skriv antall forfattere som skal listes før et. al

Oversett fra engelsk til norsk

Skriver du på norsk, må du bruke en norsk stil. Her er de vanligste ordene, men det kan være flere:

Sidetall:

Citations > Templates > p. og pp. oversettes til s.

Bibliography > Templates > p. og pp. oversettes til s. på alle aktuelle referansetyper

Redaktør:

Bibliography > Templates > Ed. og Eds. oversettes til red. på alle aktuelle referansetyper

Utgave:

Bibliography > Templates > ed. oversettes til utg. på alle aktuelle referansetyper

Kapittel i bok:

Bibliography > Templates > In oversettes til I på alle aktuelle referansetyper

Publisert 12. jan. 2018 13:23 - Sist endret 23. feb. 2022 12:49