English version of this page

Ofte stilte spørsmål

Her finnes en oversikt over ofte stilte spørsmål. Lurer du på noe annet? Spør biblioteket.

Spørsmål om EndNote i Word

Spørsmålene her dukker opp når du jobber i Word, men løses ofte i EndNote-programmet.

Hvor er EndNote-fanen i Word?

For PC:

Gå til Fil > Alternativer > Tillegg > Velg Behandle: Deaktiverte Elementer > Start > Hak av for Endnote-CWYW (Cite While You Write)

For Mac:

Endnote > Customizer > Pass på på at CWYW (Cite While You Write) er valgt.

For OUS-PCer:

Bruk Word med EndNote-plugin. Gå til Start > Mine administrative programmer > Word med EndNote OUS (Du kan også søke etter programmet.)

Du må lukke Word-programmet du har åpnet før du kan åpne Word på nytt igjen.

Flere veiledninger:

Om du fortsatt har problemer kan du finner mer hjelp her: EndNote X8/X9 Mac and EndNote online Mac: CWYW tools in Microsoft Word 2016 Troubleshooting guide

Hvorfor er det krøllparentes rundt referansen min?

Svar: Det er fordi referansene er uformaterte. Skru på Instant Formatting i Word. Hvis ingenting skjer, velg Update Citations and Bibliography.

Hvorfor ser referansen min så rar ut?

Svar: Det kan være mange grunner til det, men ofte fikses de av: Find Reference Updates.

Hvordan setter jeg inn sidetall i teksten?

Svar: Gå til Edit and Manage Citations og skriv sidetall inn i Pages-feltet. Ikke skriv p. eller s.

Hvorfor står det a, b eller c etter årstall på referansen min?

Svar: For å skille referanser som er svært like. (F.eks. samme forfatter og samme år)

Hvorfor ser organisasjonsnavn i forfatterfeltet så rare ut? (Eks. Oslo Ui)

Svar: Fordi EndNote tror alt i forfatterfeltet er personer, og inverterer automatisk. Du kan omgå dette ved å sette et komma bakerst, så alt blir lest som etternavn. Hvis organisasjonen har et komma i navnet, kan du legge på et komma til der (,,)

Hvorfor får jeg fullt navn i teksten?

Svar 1: Det kan være at stilen du har valgt, bruker fullt navn første gang du henviser til noen.

Svar 2: Det kan være du har to forfattere med samme etternavn, og da vises fornavn for å skille de.

Hvordan fjerner jeg forfatter, årstall eller begge fra parentesen?

Svar: Gå til Edit and Manage Citations og velg Formatting og ønsket format (f.eks. Exclude Author).

Hvordan endrer jeg formateringa på litteraturlista?

Svar: Trykk på Configure bibliography og velg Layout.

Hvordan kan jeg få klikkbare DOI-lenker i litteraturlista?

Svar: Gå inn på stilredigering og sett inn dette bakerst i journal article i stilen: http://dx.doi.org/DOI

Hvorfor dukker samme referanse opp flere ganger i litteraturlista?

Svar 1: Sjekk om du har samme referanse to ganger i EndNote-biblioteket. Hvis du sletter en referanse fra EndNote må du legge den inn på nytt i Word. Se dublettkontroll her.

Svar 2: Sjekk om du har brukt samme Endnote-bibliotek under Edit and Manage Citations. Hvis du har brukt flere bibliotek, så vet ikke EndNote at det er samme referanse det er snakk om. Skru av og på formatering slik: Convert to unformatted citations > Update citations and bibliography. Du må sette inn referansene på nytt fra riktig bibliotek.

Hvorfor får jeg flere litteraturlister når jeg trykker på Update Citations and Bibliography?

Svar: Marker litteraturlistene dine. Den som blir mørkegrå er den som har kontakt med EndNote-biblioteket ditt. De andre kan fjernes.

Hva er Travelling Library?

Svar: Traveling library er navnet på referansene som er brukt i Word. Traveling library dukker ofte opp i Edit and Manage Citations når Word ikke vet hvilket bibliotek referanser er hentet fra. Les mer om å importere dem til EndNote-biblioteket ditt her:

Hvordan fjerner jeg koblingen til EndNote?

Svar: Velg Convert to plain text. Obs! Dette kan ikke reverseres, sørg for å lagre først.

Hva gjør jeg når Word skjærer seg, og ingenting virker (helst rett før levering)?

Svar: Velg Convert to Unformatted citations > Kopier all teksten til et nytt dokument > Update citations and bibliography i det nye dokumentet. Husk å lagre!

Hva betyr feilmeldingen: "The value should be between -8.000 and 8.000 in"?

Svar: Dette er en kjent feilmelding på Mac. Du løser problemet ved å endre punktum til komma i First line indent og Hanging indent-boksene.

Hva betyr feilmeldingen: "A COM Exeption has occured - En av verdiene som ble sendt til denne metoden eller egenskapen, er utenfor området"?

Svar: Dette er en kritisk feil som kan løses ved å reinstallere Microsoft Office.

Hva betyr feilmeldingen: "Attempted to access an unnamed file past its end" / "An attempt was made to access an unnamed file past its end"?

Svar: Lenke til problemløsning hos support.alfasoft.com.

Spørsmål om EndNote-programmet

Spørsmålene her dukker opp når du jobber i EndNote.

Hvorfor får jeg ikke fulltekst?

Svar 1: Sjekk om vi abonnerer på tidsskriftet, prøv OpenURL her.

Svar 2: Sjekk om vi abonnerer på tidsskriftet, søk i Oria.

Hvordan fikser jeg tidsskriftforkortelser?

Svar: Du må slette alle termer her: Tools > Define Term Lists > Journals > Terms. Merk alle og velg Delete terms. Deretter kan du laste inn på nytt slik.

Hvordan får jeg tilgang til referansene mine på nett?

Svar: Se her for å bruke EndNote Online.

Hvordan henter jeg referanser fra databaser uten EndNote-knapp?

Svar 1: Se om du kan eksportere det som RIS-format. Hvis du kan det, kan det importeres til Endnote. Velg importfilter RIS når du importerer.

Svar 2: Prøv Capture Reference.

Svar 3: Legg inn referansen manuelt.

Hvorfor kommer beskjeden "choose filter" opp når jeg prøver å lagre en referanse (i Firefox)?

Svar: Firefox endrer filformatet på filen du laster ned fra "filnavn.enl" til "filnavn.enl.txt" og da skjønner ikke EndNote hva slags fil det er. Du kan døpe om filen og fjerne .txt til slutt.

Hvordan legger jeg til egne notater til en referanse?

Svar: Bruk feltet Research Notes i referansen. Om du har notater i andre format (doc, rtf, etc), kan de legges til referansen som et vedlegg.

Hvordan refererer man til kongelige?

Svar: Skriv navnet slik: Fredrik,, kronprins av Danmark

Hvordan slår jeg sammen flere bibliotek?

Svar: Velg hvilket bibliotek du vil beholde, importer det andre biblioteket inn i det med File > Import > File > Finn biblioteket og bruk Endnote Library som Import Option.

Hvordan lager jeg backup av biblioteket mitt?

Svar:

Slik lager du en komprimert backup-fil av biblioteket:

  1. Velg File > Compressed Library .enlx
  2. Det er mulig å lagre uten filvedlegg eller kun lagre utvalgte referanser. 
  3. Klikk Next (på Mac: OK), og angi plassering for det komprimerte biblioteket.

Dette er den enkleste måten å flytte biblioteket på.

Slik åpner du det komprimerte biblioteket:

  1. Dobbeltklikk på enlx-fila
  2. En ny enl-fil og tilhørende data-mappe blir opprettet og legger seg på samme område som enlx-fila, og biblioteket åpner seg i EndNote-programmet

Hvor er biblioteket mitt?

Svar 1: Søk etter .enl-filer på din datamaskin.

Svar 2: Åpne Word-dokument du vet du har lagt referanser inn i. Sjekk Edit and Manage Citations for å finne navnet på biblioteket.

Hvordan kan jeg flytte biblioteket mitt?

Svar 1: Se her for hvordan du komprimerer og åpner biblioteket. Hvis du ikke komprimerer, husk å alltid ta med data-mappa.

Svar 2: Velg save a copy i EndNote for å lagre en kopi av både biblioteket og datamappa.

Hvorfor får jeg ikke åpnet biblioteket mitt?

Svar 1: Sjekk om du har flyttet/døpt om biblioteket (.enl-filen) uten å flytte/døpe om den tilhørende datamappa. enl-filen og data-mappa må alltid ligge ved siden av hverandre og hete det samme.

Svar 2: Sjekk om du har lagret biblioteket ditt i Dropbox. Dette kan ødelegge biblioteket. 

Svar 3: Det er mulig å gjenopprette et ødelagt bibliotek. Følg denne veiledingen fra Alfasoft.

Lurer du på noe annet?

Spør oss om EndNote

Publisert 12. jan. 2018 13:25 - Sist endret 15. sep. 2022 14:50