English version of this page

Kom i gang

Installer EndNote og gjør vanlige innstillinger før du begynner å fylle biblioteket med referanser.

Installere EndNote

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har gratis tilgang til EndNote. EndNote er kompatibelt med Windows og MacOS og kan brukes med både Microsoft Office og OpenOffice.

Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først.

Installere på Universitetet i Oslo

Privat PC eller Mac

Last ned EndNote fra programvaretilbudet ved UiO for PC eller Mac.

Ved eventuelle problemer med installasjon av EndNote, ta kontakt med UiOs IT-tjenester.

Bruk EndNote og Word via UiO Programkiosk hvis du ikke har installert programmene.

UiO-maskin

På de fleste UiO-maskiner på campus vil du finne EndNote installert under

 • PC: Alle programmer > EndNote > EndNote
 • Mac: Finder > Programmer > EndNote > EndNote

Du kan selv installere EndNote dersom det ikke alt er installert.

Installere på Oslo universitetssykehus

Privat PC eller Mac

For å installere EndNote på privat PC eller Mac:

 1. Gå til følgende internettside: http://www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html
 2. Registrer deg med din ansatt epost adresse. Private eposter går ikke. Det er viktig at du registrerer deg med en epost som slutter med sshf.no, siv.no, sthf.no, ahus.no, ous-hf.no, sykehuset-innlandet.no, so-hf.no, vestreviken.no, sunnaas.no, sykehuspartner.no, kreftregisteret.no, rr-research.no eller oslo-universitetssykehus.no! Ingen andre epost-domener vil virke enn de tilhørende Helse Sør-Øst HF.

 3. Etter registreringen vil du motta en epost som du må bekrefte. Sjekk spam boksen din dersom du ikke mottar denne.

 4. Du kan nå når som helst logge inn til Alfasofts hjelpesenter på support.alfasoft.com. En egen kategori med navn "Helse Sør-Øst HF" vil dukke opp. Her finner du ditt lisensbrev for EndNote med nedlastings- og installasjonsinstruksjoner.

Dersom du skulle støte på problemer kan du kontakte Alfasoft på info@alfasoft.no.

OUS-maskin

På de fleste OUS-maskiner vil du finne EndNote installert under

Alle programmer > Mine administrative programmer > EndNote OUS > EndNote OUS

Har du nylig oppgadert til Windows 10? Etter oppgradering vil du ikke lenger ha tilgang til EndNote før du gjør følgende:

 1. Gå til "Min Sykehuspartner" og "Bestille tilganger (BAT)"
 2. Søk opp "EndNote OUSHF Win10" og velg dette.
 3. Trykk "Bestill" og du vil automatisk få tildelt tilgang.
 4. Vent en stund (3 timer) og logg deg av og på maskinen.

Du vil nå ha tilgang til EndNote, Word med EndNote, PowerPoint med EndNote.  

Ved problemer, kontakt Sykehuspartner på telefon: 32 23 53 30

Opprette et bibliotek

Åpne EndNote:

 • UiO: All programs > EndNote > EndNote
 • OUS: Alle programmer > Mine administrative programmer > EndNote OUS > EndNote OUS
 • Mac: Finder > Programmer > EndNote > EndNote

Første gang du starter programmet må du velge:

 1. I accept the licence agreement.
 2. Trykk Next.

Dersom du får opp vinduet "Welcome to EndNote" kan du velge å opprette en EndNote Online-konto, men dette er ikke nødvendig for å bruke EndNote-programmet. Du kan også gjøre dette senere. Les om hvordan du oppretter en konto her. Lukk boksen med krysset i hjørnet.

Hvis du får opp et vindu om oppdatering av EndNote kan du lukke denne også.

Opprett et bibliotek:

 1. Velg File > New… fra toppmenyen.

PC:

Skjermdump av dialogboks for lagring.

Mac:

Skjermdump av dialogboks for lagring.

 1. Gi biblioteket et eget navn. «My EndNote Library» er det forhåndsvalgte forslaget. Endre dette for å unngå rot.
 2. Velg hvor du vil lagre biblioteket ditt. Vi anbefaler å lagre på ditt UiO/OUS hjemmeområde. Biblioteket vil være tilgjengelig fra andre maskiner tilknyttet samme nettverk. Jobber du på egen PC/Mac kan du lagre på Mine dokumenter eller annet egnet sted. Ikke lagre biblioteket i OneDrive, Dropbox eller andre skytjenester.
  Les mer om hvor det er lurt å lagre EndNote-biblioteket.
 3. Klikk Save

Dette er EndNote-biblioteket:

 • Et EndNote-bibliotek består av en enl-fil (selve databasen) og en tilhørende data-mappe som har samme navn og plassering.
 • Data-mappen inneholder alle filer i biblioteket (pdf-filer av artikler eller figurer og bilder som legges ved referansene i biblioteket).
 • Enl-filen og data-mappen må alltid være lagret på samme sted for at biblioteket skal fungere. Dersom du skal kopiere eller flytte biblioteket, må begge filene være med.

EndNote-skjermbildet

Layout

Gruppepanelet: Referansene kan organiseres i egendefinerte grupper. Gruppepanelet viser de egendefinerte gruppene og gruppesett, samt EndNote-definerte visninger.

Referansepanelet viser en liste over alle referansene i biblioteket. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene og velge andre visnings-felter ved å velge fra toppmenyen:

PC: Edit > Preferences > Display fields
Mac: EndNote > Preferences > Display fields

Visningspanelet har valgene Reference, Preview og Attached PDFs. Reference-fanen viser innholder i referansen. Preview-fanen viser referansen formatert etter valgt referansestil (output style). Attached PDFs-fanen viser eventuelt fulltekstartikler du har importert til biblioteket.

EndNote 20: visningspanelet åpner seg når du dobbeltklikker på en referanse. Summary gir et overblikk over referansen. Har du PDF-er eller andre vedlegg er de synlige her. Bruk Edit for å gjøre endringer i selve referansen. Du får en forhåndsvisning av referansen i en bestem stil nederst i panelet.

Søkepanelet gir flere muligheter til å søke i biblioteket ditt enn den lille Quick Search-boksen på verktøylinja.

EndNote 20: velg mellom Avances eller Simple search.

PC: Vis eller skjul søkepanelet ved å klikke på Show/Hide Search Panel-knappen på verktøylinja
Mac: Vis eller skjul søkepanelet ved å klikke på Layout-knappen på verktøylinja

EndNotes utseende kan tilpasses din arbeidsflyt. Du gjør det ved å endre Layout. Disse endringene gjelder kun for den maskinen man er på, og for samme bruker.

EndNote 20 har ikke dette valget.

PC: Endre layout på skjermen via knappen nederst i høyre hjørne.
Mac: Endre layout på skjermen via knappen øverst i høyre hjørne.

De viktigste knappene i verktøylinjen

PC:

Mac:

Holder du pekeren over knappene får du også informasjon om hva de gjør.

EndNote 20 har en forenklet verktøylinje:

 • Add a new reference to the selected group
 • Share this group
 • Export references to another file or library
 • Search the Web for full text documents for the selected references
 • Create a Web of science citation report from the selected references

Tre arbeidsmoduser – lokal, online og integrert

De tre første knappene fra venstre på verktøylinja representerer tre ulike arbeidsmoduser:

Local Library Mode: Gir deg oversikt over hva som allerede finnes i ditt bibliotek.

Online Search Mode: Gir mulighet til å søke i eksterne databaser (Web of Science, Pubmed etc.), og importere treffene til ditt bibliotek.

Integrated Library & Online Search Mode: Kombinerer de to andre modusene og importerer automatisk treffene til ditt bibliotek. Anbefales ikke med mindre du vet nøyaktig hva du er ute etter og kan avgrense nok.

EndNote 20: her er det kun ett integrert modus.

Output Style (referansestil)

Output Style bestemmer hva slags referansestil som vises i Preview-fanen i visningspanelet. Nærmere 500 av de mest populære stilene følger med programmet ved installasjon. Slik går du frem:

PC: Bruk nedtrekksmenyen på verktøylinja for å skifte stil.
Mac: Gå til Preview-visningen i visningspanelet og endre stil her.
EndNote 20: Velg Output-style i Visningspanelet for en forhåndsvisning her.

For å endre Output-style i dokumentet ditt, se veiledning for EndNote og Word.

Innstillinger

Hvis man endrer på innstillingene gjelder endringen kun for den maskinen man er på, og for samme bruker.

Importér tidsskriftliste fra ditt fagfelt

EndNote har egne lister over korrekte navn på tidsskrifter (Term Lists). Listene følger med programmet, men må aktiveres.

Importer listen når du oppretter et nytt bibliotek, og før du legger inn referanser.

 1. Tools > Define Term Lists...
  EndNote 20: Library > Define Term Lists...
 2. Velg fanekortet Lists og merk Journals
 3. Klikk på Import List for å importere tidsskriftlisten
 4. Du må lete opp tidsskriftlisten i filarkivet. Den ligger i mappen «Terms Lists» som ligger på samme sted som EndNote ble installert, vanligvis på denne filbanen:

  PC UiO: C:\Program Files (x86)\EndNote X8\Terms Lists
  PC OUS: P:\Mine Dokumenter OUS\EndNote\Term Lists
  Mac: ApplikasjonerProgrammer/Applications > EndNote X8 > Terms

 5. Åpne mappen Terms Lists og velg ditt fagområde, klikk Open.

Importer kun én liste. Hvis du jobber innen flere fagområder, velg det faget du henter flest referanser fra. Ved import av flere lister kan det oppstå konflikter mellom dem.

Preferences

PC: Edit > Preferences
Mac: EndNote > Preferences

Under er det noen anbefalte innstillinger:

Display Fields - Bruk nedtrekksmenyene til å velge hvlike felt fra referansene som skal være synlige i referansepanelet (eks: Author, Year, Journal, Title).

Duplicates - Hak av feltene Author, Year, Title, Volume og Issue. Dette gjør at EndNote bruker disse feltene for å finne referanser som vises flere ganger i biblioteket.

Det er viktig å fjerne disse før du begynner å bruke referansene i Word. EndNote har en egen funksjon for dette. 

Find Full Text - Hak av alle boksene og fyll inn følgende adresse i OpenURL Path: http://openurl.bibsys.no/openurl Dette gjør det enkelt å slå opp referanser i Oria.

PDF Handling (filbehandling) - Velg å gi PDF-filene et nytt navn ved import. Det gjør gjenkjenning av PDFene utenfor EndNote enklere.

Det er også mulig å velge automatisk import av PDF-filer fra en bestemt mappe (f.eks. Downloads).

Sync (koble til EndNote Online) - Her kan du registrere deg som EndNote Online-bruker ved å trykke på Enable sync og Sign Up. Hvis du allerede har en EndNote Online-konto kan du logge på denne med brukernavn og passord. Etter dette vil biblioteket i EndNote-programmet og EndNote Online-biblioteket i synkroniseres. Les om EndNote Online her.

Publisert 12. jan. 2018 13:23 - Sist endret 8. apr. 2022 10:05