Kom i gang

Installer EndNote og gjør vanlige innstillinger før du begynner å fylle biblioteket med referanser.

Installere EndNote

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har gratis tilgang til EndNote. EndNote er kompatibelt med Windows og MacOS og kan brukes med både Microsoft Office og OpenOffice.

Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først.

Universitetet i Oslo

UiO-maskin

På de fleste UiO-maskiner på campus vil du finne EndNote installert under

 • PC: Alle programmer > EndNote > EndNote
 • Mac: Finder > Programmer > EndNote X8 > EndNote X8

Hjemme

Last ned EndNote fra programvaretilbudet ved UiO- for PC eller Mac.

Ved eventuelle problemer med installasjon av EndNote, ta kontakt med UiOs IT-tjenester.

Bruk EndNote og Word via UiO Programkiosk hvis du ikke har installert programmene.

Bruker du Linux eller Mac kan du ikke bruke Kiosk, men derimot bruke Remote Desktop.

Oslo universitetssykehus

OUS-maskin

På de fleste OUS-maskiner vil du finne EndNote installert under

Alle programmer > Mine administrative programmer > EndNote OUS > EndNote X8 OUS

Hvis ikke programmet er installert på din maskin:
kontakt Sykehuspartner på telefon: 32 23 53 30

Hjemme

For å installere EndNote på privat PC eller Mac:

 1. Gå til følgende internettside: http://www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html
 2. Registrer deg med din Helse Sør-Øst epostadresse (f.eks.: olanormann@ous-hf.no)
 3. Følg instruksjonene i eposten du får fra Alfasoft.

For å unngå problemer, pass på at du leser hele eposten før du går i gang med selve installeringen.

Opprette et bibliotek

Åpne EndNote:

 • UiO: All programs > EndNote > EndNote
 • OUS: Alle programmer > Mine administrative programmer > EndNote OUS > EndNote X8 OUS
 • Mac: Finder > Programmer > EndNote X8 > EndNote X8

Første gang du starter programmet må du velge:

 1. I accept the licence agreement.
 2. Trykk Next.

Dersom du får opp vinduet "Welcome to EndNote" kan du velge å opprette en EndNote Online-konto, men dette er ikke nødvendig for å bruke EndNote-programmet. Du kan også gjøre dette senere. Les om hvordan du oppretter en konto her. Lukk boksen med krysset i hjørnet.

Hvis du får opp et vindu om oppdatering av EndNote kan du lukke denne også.

Opprett et bibliotek:

 1. Velg File > New… fra toppmenyen.

PC:

Mac:

 1. Gi biblioteket et eget navn. «My EndNote Library» er det forhåndsvalgte forslaget. Endre dette for å unngå rot.
 2. Velg hvor du vil lagre biblioteket ditt. Vi anbefaler å lagre på ditt UiO/OUS hjemmeområde. Biblioteket vil være tilgjengelig fra andre maskiner tilknyttet samme nettverk. Jobber du på egen PC/Mac kan du lagre på Mine dokumenter eller annet egnet sted. Ikke lagre biblioteket i Dropbox eller andre skytjenester.
  Les mer om hvor det er lurt å lagre EndNote-biblioteket.
 3. Klikk Save

Dette er EndNote-biblioteket:

 • Et EndNote-bibliotek består av en enl-fil (selve databasen) og en tilhørende data-mappe som har samme navn og plassering.
 • Data-mappen inneholder alle filer i biblioteket (pdf-filer av artikler eller figurer og bilder som legges ved referansene i biblioteket).
 • Enl-filen og data-mappen må alltid være lagret på samme sted for at biblioteket skal fungere. Dersom du skal kopiere eller flytte biblioteket, må begge filene være med.

EndNote-skjermbildet

Layout

Gruppepanelet: Referansene kan organiseres i egendefinerte grupper. Gruppepanelet viser de egendefinerte gruppene og gruppesett, samt EndNote-definerte visninger.

Referansepanelet viser en liste over alle referansene i biblioteket. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene og velge andre visnings-felter ved å velge fra toppmenyen:

PC: Edit > Preferences > Display fields
Mac: EndNote X8 > Preferences > Display fields

Visningspanelet har valgene Reference, Preview og Attached PDFs. Reference-fanen viser innholder i referansen. Preview-fanen viser referansen formatert etter valgt referansestil (output style). Attached PDFs-fanen viser eventuelt fulltekstartikler du har importert til biblioteket.

Søkepanelet gir flere muligheter til å søke i biblioteket ditt enn den lille Quick Search-boksen på verktøylinja.

PC: Vis eller skjul søkepanelet ved å klikke på Show/Hide Search Panel-knappen på verktøylinja
Mac: Vis eller skjul søkepanelet ved å klikke på Layout-knappen på verktøylinja

EndNotes utseende kan tilpasses din arbeidsflyt. Du gjør det ved å endre Layout. Disse endringene gjelder kun for den maskinen man er på, og for samme bruker.

PC: Endre layout på skjermen via knappen nederst i høyre hjørne.
Mac: Endre layout på skjermen via knappen øverst i høyre hjørne.

De viktigste knappene i verktøylinjen

PC:

Mac:

Holder du pekeren over knappene får du også informasjon om hva de gjør.

Tre arbeidsmoduser – lokal, online og integrert

De tre første knappene fra venstre på verktøylinja representerer tre ulike arbeidsmoduser:

Local Library Mode: Gir deg oversikt over hva som allerede finnes i ditt bibliotek.

Online Search Mode: Gir mulighet til å søke i eksterne databaser (Web of Science, Pubmed etc.), og importere treffene til ditt bibliotek.

Integrated Library & Online Search Mode: Kombinerer de to andre modusene og importerer automatisk treffene til ditt bibliotek. Anbefales ikke med mindre du vet nøyaktig hva du er ute etter og kan avgrense nok.

Output Style (referansestil)

Output Style bestemmer hva slags referansestil som vises i Preview-fanen i visningspanelet. Nærmere 500 av de mest populære stilene følger med programmet ved installasjon. Slik går du frem:

PC: Bruk nedtrekksmenyen på verktøylinja for å skifte stil.
Mac: Gå til Preview-visningen i visningspanelet og endre stil her.

Innstillinger

Hvis man endrer på innstillingene gjelder endringen kun for den maskinen man er på, og for samme bruker.

Importér tidsskriftliste fra ditt fagfelt

EndNote har egne lister over korrekte navn på tidsskrifter (Term Lists). Listene følger med programmet, men må aktiveres.

Importer listen når du oppretter et nytt bibliotek, og før du legger inn referanser.

 1. Tools > Define Term Lists:
 2. Velg fanekortet Lists og merk Journals
 3. Klikk på Import List for å importere tidsskriftlisten
 4. Du må lete opp tidsskriftlisten i filarkivet. Den ligger i mappen «Terms Lists» som ligger på samme sted som EndNote ble installert, vanligvis på denne filbanen:

  PC UiO: C:\Program Files (x86)\EndNote X8\Terms Lists
  PC OUS: P:\Mine Dokumenter OUS\EndNote\Term Lists
  Mac: ApplikasjonerProgrammer/Applications > EndNote X8 > Terms

 5. Åpne mappen Terms Lists og velg ditt fagområde, klikk Open.

Importer kun én liste. Hvis du jobber innen flere fagområder, velg det faget du henter flest referanser fra. Ved import av flere lister kan det oppstå konflikter mellom dem.

Preferences

PC: Edit > Preferences
Mac: EndNote X8 > Preferences

Under er det noen anbefalte innstillinger:

Display Fields - Bruk nedtrekksmenyene til å velge hvlike felt fra referansene som skal være synlige i referansepanelet (eks: Author, Year, Journal, Title).

Duplicates - Hak av feltene Author, Year, Title, Volume og Issue. Dette gjør at EndNote bruker disse feltene for å finne referanser som vises flere ganger i biblioteket.

Det er viktig å fjerne disse før du begynner å bruke referansene i Word. EndNote har en egen funksjon for dette. 

Find Full Text - Hak av alle boksene og fyll inn følgende adresse i OpenURL Path: http://openurl.bibsys.no/openurl Dette gjør det enkelt å slå opp referanser i Oria.

PDF Handling (filbehandling) - Velg å gi PDF-filene et nytt navn ved import. Det gjør gjenkjenning av PDFene utenfor EndNote enklere.

Det er også mulig å velge automatisk import av PDF-filer fra en bestemt mappe (f.eks. Downloads).

Sync (koble til EndNote Online) - Her kan du registrere deg som EndNote Online-bruker ved å trykke på Enable sync og Sign Up. Hvis du allerede har en EndNote Online-konto kan du logge på denne med brukernavn og passord. Etter dette vil biblioteket i EndNote-programmet og EndNote Online-biblioteket i synkroniseres. Les om EndNote Online her.

Publisert 12. jan. 2018 13:23 - Sist endret 19. mai 2020 09:33