English version of this page

Informatikk - fagressurser

Søketjenester

Tilgang utenfra, hjemmefra og på reise

Fagdatabaser og andre kilder

Artikkelreferanser

Siteringsdatabaser

Hvem har sitert den gode artikkelen jeg nettopp leste?

Springer Andre e-bøker

Annet

Emnesøk i hele biblioteket

Emnesøk i realfagslitteratur
Bruk norsk fagterminologi som inngangsport til fagbøkene.

Klassifikasjonssystemet (ACM CRCS)
Bruk det til å søke og å finne fram på hylla.

Tidsskrifter

Kildesider for faggrupper innen informatikk (under oppbygging)

Spesielle oversikter og bibliografier

Snarveier

 

Tjue-en er bare halve sannheten. Svaret på alt er "42" og du finner det her: Samling 42.

Kurs

Lysarkene fra forelesninger 13.januar 2017:

  • Introduksjon, Zotero og BibLaTeX: PDF, PPS
  • Introduksjon Endnote: PDF

Spør oss!

Oversikt over universitetsbibliotekets veiledningstjenester. Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Informatikkbiblioteket

Vi betjener

  • IFI (Institutt for informatikk)
  • SFE (Senter for entreprenørskap)
  • USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi)