Arbeidsgruppe for åpen tilgang og publisering ved UiO

UiO har nettopp etablert arbeidsgruppen, som består av de fire forskningsdekanene Mathilde Skoie (HF, leder av gruppen), Solveig Kristensen (MN), Jens Petter Berg (MED) og Tore Nilssen (SV), Margaret Fotland og Thomas Østerhaug fra Forskningsadministrasjonen samt Karin Ytterlid, Stine Marie Barsjø og undertegnede fra UB. Arbeidsgruppen rapporterer til viserektor Åse Gornitzka.

Gigamapping av åpen forskning

Arbeidet med åpen tilgang har tatt store steg de siste årene. Vi har fått etablert overgangsavtaler med flere forlag, ikke bare de store internasjonale gigantforlagene. I DUO vitenarkiv er det nå drøye 11.000 vitenskapelige artikler som er gjort åpent tilgjengelig, med en formidabel vekst de siste to-tre årene. Forskningsrådet, EU og myndighetene presser på for mer åpenhet. Og det er uten tvil en endring vi ser. Alt tilsier at 2019 blir et rekordår for antall åpne vitenskapelig artikler, både i Norge og internasjonalt.

Utfordringer

Selv om det har vært stor fremgang innen åpen tilgang og publisering, er det fortsatt noen  utfordringer som vi må løse fremover.

For forskerne er det ikke alltid like lett å finne finansiering for åpen publisering. Fortsatt er det slik at de fleste åpne tidsskrifter krever forfatterbetaling (APC) og det finnes ved UiO ingen finansieringsordning for dette utover det som dekkes av forlagsavtalene. 

Som nevnt har DUO hatt en formidabel vekst, men ikke uten en kostnad. Det er tidkrevende å laste opp (for forskere og studiekonsulenter) og rettighetsklarere (for UB) flere tusen artikler årlig. Selv ved bruk av robot-teknologi for å automatisere store deler av denne prosessen, kreves det fortsatt mye manuelt arbeid.

Når det gjelder forlagsforhandlingene, er ett av forhandlingsmålene at avtalene skal være kostnadsnøytrale. Det forhandlingsmålet har ikke blitt nådd, og de nye avtalene har medført en betydelig merkostnad.

Tre spørsmål melder seg:

  1. Hvordan kan vi fremover sikre at de forskerne som vil publisere i åpne tidsskrifter har mulighet til det?
    Dette handler om å etablere gode finansieringsordninger.
  2. Hvordan kan vi forenkle "det grønne sporet", altså at egenarkivering av artikler i DUO og andre institusjonelle eller nasjonale arkiver har en lavere administrativ kostnad, samt at en større andel faktisk blir åpent tilgjengelig?
    Dette handler om å jobbe for automatisk import fra forlag samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid om vitenarkiver.
  3. Hvordan kan vi stoppe eller redusere veksten i kostnader knyttet til tilgang og publisering?
    Dette handler om revidirere og justere forhandlingsmålene og ikke minst om tøffe prioriteringer fremover.

Det er derfor gledelig at UiO har etablert denne arbeidesgruppen for åpen tilgang og publisering, som blir viktig fremover for å meisle ut en overordnet strategi for åpen tilgang og publisering, samt hvilke konkrete tiltak som bør iverksette m.h.t. infrastruktur, kompetansebehov, rammebetingelser og policyendringer (mandat for arbeidsgruppen).

Av Håvard Kolle Riis
Publisert 28. feb. 2020 15:05 - Sist endret 2. mars 2020 10:47
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.