Fagside for nordisk språk og litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

ColourboxAnne Sæbø

Fagansvarlig i nordisk språk og litteratur
HumSam-biblioteket

Søk i fagbibliografier

Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
Like viktig for språk som for litteratur. Omfatter nærmere 500 norske tidsskrifter fra de siste 30 åra - enkelte fra lenger tilbake.

BTJ Artikelsök - svensk artikkelbase

bibliotek.dk - inkluderer dansk artikkelbase

Søk i flere fagbibliografier innen språk og litteratur for de enkelte nordiske land.

MLA - Modern Language Association International Bibliography
Inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk.

Humanities Index
Bibliografisk database med referanser og siteringer fra engelskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter innen bl.a litteratur, litteraturkritikk, folkloristikk, film, filosofi m.m.

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge og ellers. 

Hvor finner jeg bøker innen nordisk språk og litteratur i biblioteket?

Emnesøk

Dewey emneregister

HUMORD - reserverte søkeord i humaniora

Nye bøker i nordisk ved HumSam-biblioteket

Andre fagressurser

Kurs

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR4430

Veiledning for enkeltpersoner eller grupper når det måtte passe.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Innkjøpsforslag

Send innkjøpsforslag. Dette går til innkjøpsavdelinga ved UHS.


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Norges historie, fra steinalderen til i dag


Det du trenger for å få din PhD on trackAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din