Bestill en bibliotekar

En veiledningstjeneste for litteratursøk og oppgavehjelp mm. for studenter og ansatte ved UiO, og ansatte ved OUS.

HumSam-biblioteket

Hos oss kan du bestille time direkte i kalender, og få generell eller fagspesifikk veiledning innen ditt fagområde.

  • Litteratursøk bachelornivå
  • Litteratursøk masternivå og høyere, med fagansvarlig
  • EndNote-hjelp

Bestill time

Realfagsbiblioteket, Juridisk- og Medisinsk bibliotek

Skal du i gang med en større oppgave, et prosjekt eller en avhandling. Bestill en bibliotekar og få:

  • hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking
  • veiledning i bruk av elektroniske ressurser

Bestill time