English version of this page

Bestill en bibliotekar

En tjeneste for studenter og ansatte ved UiO, og ansatte ved OUS.

  • Skal du i gang med en større oppgave, et prosjekt eller en avhandling?
  • Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking?
  • Trenger du veiledning i bruk av elektroniske ressurser, f.eks. en database?

 

Publisert 18. mai 2015 09:48 - Sist endret 14. feb. 2020 13:41