Library-UX: Tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse i biblioteket

Prosjektet har som hensikt å gi noen svar på hvordan man skal drive tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse (UX) i biblioteket.

Leveranser i prosjektet

  • Prosjektet skal utvikle UX-metodikk og UX-verktøy for tjenesteutvikling i bibliotek, som kan benyttes av hele biblioteksektoren.
  • Prosjektet teste metodikk og verktøy på komplekse case/problemstillinger knyttet til tjenesteutvikling i bibliotek.
  • Prosjektet har som mål å bidra til at hele biblioteksektoren kan benytte seg av disse verktøy og metodikk for tjenesteutvikling, ved å tilby kurs og trening,
    samt utvikle læremidler (manualer, kompendier, lærebok, etc.).

Prosjektet er støtte av NB med prosjekt- og utviklingsmidler.

Prosjektbeskrivelse og søknad NB.

Publisert 27. feb. 2015 15:46 - Sist endret 22. des. 2017 08:51