Fagbibliotek og systematiske oversikter

På denne siden finner du informasjon om og resultater fra prosjektet Fagbiblioteket og systematiske oversikter.

Prosjektet har hatt som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag til oppgaver knyttet fagbibliotekets arbeid med sysematiske litteraturoversikter, og å bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte. Prosjektet er finansiert av Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonalbiblioteket, og gikk fra 2017-2020.

Arbeidsstøtte til systematiske oversikter

I prosjektet er det utarbeidet noen verktøy knyttet til litteratursøk til systematiske oversikter.

Kurs

I prosjektperioden har vi deltatt på og arrangert kurs. Disse er omtalt her:

I tillegg har vi etablert et kurstilbud om litteratursøk som metode

Litteraturliste/ bibliografi

I prosjektet er det gjennomgått mye litteratur. Her er en oversikt over noe av litteraturen.

Om prosjektet

Prosjektdeltakere