Information Management for Knowledge Creation

Information Management for PhD-candidates

Prosjektet har som mål å utvikle nettbaserte modular:

  • Modulane skal gje støtte til Ph.d.-kandidatar i deira arbeid med å håndtere vitenskapelege informasjonskjelder i forskingsprosessen.
  • Dei skal og gje støtte til ulike steg i publiseringsprosessen.

Prosjektdeltakere

Prosjektet er eit samarbeid mellom biblioteket ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskoles bibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitetsbiblioteket i Oslo og Universitetsbiblioteket i Aalborg.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av ABM-utvikling / Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet resulterte i nettstaden PhD on Track.
 

Publisert 19. jan. 2011 22:42 - Sist endret 23. sep. 2019 11:05