Prosjektgruppe for bibliografisk og emnemessig beskrivelse av UBs samlinger

Gruppen kartla status for og utredet videre utvikling av emnesystemer ved UBO. Gruppen avsluttet sitt arbeid 11.februar 2010.

Medlemmer var:

  • Kirsten Al-Araki, UJUR
  • Marit Almo, UHS
  • Knut Hegna, UREAL (leder)

Mandat og rapporter:

Publisert 27. mai 2013 14:39 - Sist endret 18. aug. 2016 07:47