Emneordprosjektet på Realfagsbiblioteket

Emneordprosjektet på Realfagsbiblioteket: Overgang fra frie nøkkelord til kontrollert vokabular.

Prosjektet ble ledet av Mari Lundevall og Viola Kuldvere.

Se også: Realfagstermer og TEKORD

Fra høsten 2009 til våren 2011 deltok alle avdelinger ved daværende Matematisk-naturvitenskapelig fakultetsbibliotek i arbeidet med overgang fra frie nøkkelord til kontrollerte emneord.

Vi ønsket å utnytte samlingene våre bedre ved å gi våre brukere et bedre emnesøk, og å legge til rette for å søke på tvers av samlingene på fakultetsbiblioteket. Derfor besluttet personalet i 2009 å gå over til kontrollerte emneord i ett felles vokabular. Vi hadde to mål: Utarbeide et felles vokabular på grunnlag av tidligere registrerte emnedata, og å utnytte det nye vokabularet retrospektivt ved å forsyne gamle katalogposter med kontrollerte termer.

I desember 2009 fikk vi fra BIBSYS 46 260 unike ord fordelt på 279 199 katalogposter. Våren 2011 satt vi igjen med ca 16 000 unike termer (enkeltord og fraser), 207 former, 45 tider og 928 steder. Fra dette materialet fikk mellom 80 000 og 100 000 katalogposter emnedata retrospektivt lagt til. Dette materialet dannet også utgangspunkt for vårt felles, kontrollerte vokabular.

I juni 2011 ble en redaksjonsgruppe etablert. Redaksjonsgruppa har ansvar for vedlikehold av vokabularet og av redskapene vi bruker: Et internt program (Roald) for henholdvis å sette emneord/emnestrenger på bibliotekposter og å kontrollere vokabularet, og et grensesnitt for websøk. 

I 2012 jobber vi med en metode for retrospektiv danning av emnestrenger. Vi er fortsatt (november 2012) i utprøving av ulike metoder. Samtidig gjør vi storopprydding: Det skal rettes i alle form-, tid- og stedtermer på våre katalogposter.

Formidling:

Presentasjon på KORG 2013:

Emneord og webens verktøykasse

 

Artikkel i Bibliotekforum 7/12:

Emnebeskrivelse - et nasjonalt prosjekt?
 

Presentasjon på Seminar om mapping til Dewey 11.6.12:

Orden i eget hus åpner nye dører
 

Presentasjon på Bibliotekmøtet 2012:

Emneord som bindeledd mellom biblioteket og eksterne tjenester

(denne ble dessverre ikke holdt på grunn av sykdom)
 

Dokumenter og nettsider i tilknytning til prosjektet:

 

Publisert 7. juni 2012 12:41 - Sist endret 17. aug. 2016 14:30