English version of this page

Kompetanseprosjekt for forskningsdata

I prosjektet videreføres kompetansehevingsaktiviteter for forskningsdatahåndtering ved UiO, gjennom etablering av et kursopplegg i forskningsdatahåndtering for forskningstøtte og forskere ved UiO. 

Prosjektet er finansiert av UiOs Fagråd for eInfrastruktur, og bygger på arbeidet til Arbeidsgruppe for lagring og deling av forskningsdata, og anbefalingene gjort i rapporten «Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!» fra 2015, samt tidligere arbeid gjennomført av UiOs Kompetansegruppe for forskningsdata. 

I prosjektet skal vi gjennomføre undersøkelser blant ulike UiO miljøer for å få en bedre forståelse av kompetansebehov relatert til forskningsdatahåndtering. Kursmoduler skal utvikles og kurs skal iverksettes, med fokus på kurs for vitenskapelig ansatte og forskningstøtte (bibliotekarer, forskningsrådgivere og lokal IT på fakultet/institutt). 

Pilotkurs ble gjennomført i januar 2019, og videre kurs skal kjøres i andre halvår 2019 og utover i 2020. 

Prosjektaktiviteter

  • Ferdigstille og pilotere kursmoduler for håndtering og deling av forskningsdata for forskningsstøtte og forskere ved UiO
  • Videreføre innføring av kurs for masterstudenter ved UiO
  • Videreføre støtte til UiOs Software‐ og Data Carpentry aktiviteter
  • Bidra til å organisere Research Bazaar 2019 og 2020 på UiO
  • Delta i og bidra til nasjonalt samarbeid innen området

Prosjektdokumenter

 

 

Prosjektdeltakere

Elin Stangeland (Prosjektleder)
Agata Bochynska
Ivana Malovic
Margaret Fotland
Live Håndlykken Kvale

Tidligere prosjektdeltakere:
Annika Rockenberger
Marianne Inez Lien
Tomas Torgrimsby