Ombyggingsprosjekt i Georg Sverdrups hus

I 2015 søkte vi om midler for ombygging av 1. etasje og underetasjen i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, i forbindelse med Læringsmiljøåret 2016. 1. juni 2016 startet vi første etappe, med ombygging av 1. etasje. Denne ble ferdig 1. februar 2017. Våren 2017 er vi i gang med underetasjen. Dette vil gi et stort løft for læringsmiljøet i GSH! 

Foto: UBO, Fra første etasje

Byggeprosjekt 2016-2017

Ombyggingsprosjektet i GSH som vi søkte om midler til i 2015 blir nå realisert. 

Viktige datoer for prosjektet:

  • 1. januar 2018: Underetasjen åpnes for publikum.
  • 15.august 2017: Byggearbeidene i underetasjen er ferdig.
  • 27. februar 2017: Byggearbeider startet i underetasjen
  • 3. februar 2017: Gjenåpning av første etasje
  • 16. januar 2017 Senter for Akademisk skriving åpnet i første etasje
  • Juni 2016: Byggearbeidene i første etasje startet.
  • April 2016: Flytting av samlingene fra 1. etasje startet. 

Prosjektdokumenter

Prosjektbeskrivelse - 2015

Det er nå 20 år siden Georg Sverdrups hus (GSH) ble planlagt. Siden den gang har det skjedd store endringer i bibliotekene som et resultat av nye læringsformer og ny teknologi. UB mener derfor det er behov for å tenke nytt om lokalene i GSH.

I "Strategi 2020" er ett av punktene "Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres høyere, herunder den fysiske infrastrukturen." UB har fulgt opp dette i sin strategi: "UB skal bidra til et godt læringsmiljø ved UiO", med underpunkt "Biblioteket skal ha moderne, funksjonelle og attraktive lokaler og utstyr som understøtter ulike læringsformer og studiemetoder, samt arbeide for universell utforming. Bibliotektjenester og IKT-tjenester skal være til stede i det fysiske læringsmiljøet for å støtte opp under studentenes læring".

2016 er UiOs læringsmiljøår, og et merkeår på veien mot å oppfylle strategiplanene våre. Vi jobber derfor nå med en søknad om midler for ombygging av 1. etasje og underetasjen i HumSam-biblioteket i GSH. Søknadsfristen er mars 2015. Vi ønsker ett så bra læringsmiljø som mulig, og det er viktig for oss å involvere våre brukere og gjøre endringer utfra deres ønsker. Dette vil bli et stort løft for HumSam-biblioteket og for alle våre brukere!
 

Delprosjekter - brukerinvolvering, statistikk og idémyldring

I forberedelsene til søknaden ønsker vi å involvere egne ansatte, og ikke minst våre brukere. Vi har hatt brukerundersøkelse og samtaler med studentrepresentanter, personalseminar og idemyldring. Fremover planlegger vi enda flere slike prosesser:

Publisert 16. jan. 2015 13:24 - Sist endret 26. apr. 2022 13:36