Patron Driven Acquisition (PDA) - prosjekt

I 2013 har UB kjørt et prosjekt på Patron Driven Acquisition (PDA). Målet med prosjektet var å finne ut hvilke e-bøker universitetets brukere vil ha som ikke dekkes av tradisjonelt bokinnkjøp.

Med Patron Driven Acquisition (PDA) gjør man et stort utvalg av e-bøker tilgjengelig for sine sluttbrukere. Etter en gitt periode, eller når budsjettet er oppbrukt, blir kun e-bøker som er blitt brukt  i perioden kjøpt inn.

Om prosjektet

  • Prosjektet ble gjennomført våren 2013 fra begynnelsen av mars til midten av juni.
  • Sluttrapport ble levert til UBs ledergruppe november 2013.

Prosjektets anbefaling

En rapport som ble utarbeidet i etterkant av prosjektet anbefaler UB å jobbe videre med innkjøpsmodeller slik som PDA-modeller direkte fra forlag, men da tilby mer målrettede utvalg begrenset på f.eks. utgivelsesår og/eller fagområder.

Les rapporten fra UBs PDA-prosjekt 2013 (ppt)

Publisert 13. des. 2013 14:09 - Sist endret 18. aug. 2016 07:49