Metadataprosjekt ved Universitetsbiblioteket

UiO ble tildelt midler fra UNINETT for å utarbeide metadataskjemaer for Nye DUO-prosjektet.

Metadataprosjektet var delt i to delprosjekter:

  • Metadata for vitenarkiv (DUO vitenarkiv)
  • Metadata for digitale læringsobjekter (multimedialt innhold, DUO Media).
    Prosjektet for multimedialt innhold beskrives ikke her.

Metadata vitenarkiv (ansvar: UB)

Deltakere:

  • Viola Kuldvere (UB)
  • Kristian Salcedo (UB)
  • Representant fra DUO arbeidsgruppe.

Mandat

Prosjektet skulle utarbeide rapport om metadata-problemstillinger knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter og filformater for vitenarkiver. Dette gjaldt master-, Ph.d- og andre studentoppgaver og vitenskapelige publikasjoner med tilhørende mediefiler som bilde, lyd, video, kartdata, etc.

Rapporten skulle romme forslag til metadataskjema for DSpace for overnevnte filtyper, og forslag til mapping av eksisterende data i DUO til DSpace. Målet med prosjektet var å komme frem til et felles minimumssett av metadata som gjør det mulig med gjenfinning av overnevnte dokumenttyper.

Avgrensing av prosjektet:

Prosjektet skal ikke være ansvarlige i forhold til håndtering og implementering knyttet opp mot forskjellige publiseringssystemer.

Anbefaling

Prosjektgruppen leverte anbefaling høsten 2011. Sluttdokumentet er datert 18. juli 2012:
Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv

 

Publisert 6. apr. 2011 08:48 - Sist endret 17. aug. 2016 14:32