Realfagstermer og TEKORD

Prosjektet vil se på muligheten for å sammenføye to emneordssystemer ved hjelp av RDF (Resource Description Framework): Kontrollerte emneord for realfagslitteratur ved UBO (Realfagstermer) og emneord for teknikk og naturvitenskap ved UBiT (TEKORD). I tillegg skal prosjektet også se på om det er mulig å flette inn data fra andre miljøer/ressurser for å tilby brukere sømløst søk i ulike kilder.

Se også: Emneordprosjektet på Realfagsbiblioteket (Avsluttet)

Dokumenter og nettsider i tilknytning til prosjektet.

 

 

Presentasjon på KORG-dagene 2013:

Emneord og webens verktøykasse

 

Presentasjon på Seminar om mapping til Dewey 11.6.12:

Orden i eget hus åpner nye dører