Felles terminologi for klassifikasjon med Dewey

Prosjektet startet i 2013 med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Avsluttet juni 2014. Prosjektet bygget på det foregående Realfagstermer og TEKORD.

Hovedpunkter

  • Kvalitetssikring og videreutvikling av samarbeidet om (og eventuelt samordningen av) Realfagstermer og TEKORD
  • Utredning om muligheter for en mapping/kobling av Realfagstermer og TEKORD med DDC
  • Utredning om muligheter for en mapping/kobling mellom DDC og UDC

Prosjektgruppe

Sluttrapport

Felles terminologi for klassifikasjon med Dewey

Ressurser

The official website for information about ISO 25964

SKOS Reference

ISO 25964  - Information and documentation : thesauri and interoperability with other vocabularies

Lenker

Norsk webDewey

Emnesøk Realfagstermer

Om Realfagstermer

Emnesøk Tekord

 

 

 

Publisert 28. juni 2013 14:12 - Sist endret 28. feb. 2022 13:25