Nye DUO-prosjektet

Nye DUO-prosjektet hadde oppstart i 2010, og ble ferdigstilt juni 2013.

Prosjektet skal etablere DUO som et åpent digitalt arkiv for UiOs samlede digitale produksjon: vitenskapelig artikler, doktoravhandlinger, digitale læremidler, masteroppgaver med mer. Prosjektet skal sørge for at innholdet i arkivet blir korrekt lagret med riktige metadata, slik at innholdet blir lett tilgjengelig og gjenfinnbart.

Dette er de store linjene i prosjektet:

  • DSpace: innføring og implementering av ny teknisk plattform
  • Masteroppgaver: innleveringsløsning i StudentWeb med overføring til DUO vitenarkiv. Prosjektet utarbeider administrative rutiner for arkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgavene. FS utvikler innleveringsløsningen i StudentWeb.
  • Vitenskapelige publikasjoner: innleveringsløsning i CRIStin med overføring til DUO vitenarkiv. Prosjektet utarbeider rutiner for teknisk og administrativt rammeverk for arkivering og tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner i vitenarkivet.
  • Digitale læringsressurser: Kartlegging og beskrivelse av medieformater og tilhørende metadata for digitale læringsressurser, samt utvikling og implementering av teknisk og administrativt rammeverk for digitalt mediearkiv i Nye DUO (DUO media).

Prosjektet består av tre delprosjekter:

  • DUO student
  • DUO vitenskapelig
  • DUO media

DUO student og DUO vitenskapelig utgjør DUO vitenarkiv, og tar i bruk DSpace som system. DUO media skal bruke MediaMosa.

 

Publisert 19. mars 2013 14:03 - Sist endret 18. aug. 2016 07:45