Kurs: Software to Support the Systematic Review Process

I oktober 2017 deltok jeg på kurset Software to Support the Systematic Review Process i regi av York Health Economics Consortium (YHEC), som er et selskap eid av University of York. Bakgrunnen for deltakelsen var å lære mer om ulik programvare som er relevante for hele arbeidsprosessen rundt systematiske oversikter. YHEC er en profesjonell kurstilbyder og det syntes.

Helstøpt kursvirksomhet

Kurset ble holdt i lokaler på Universitetet i York. Universitetsområdet ligger på et jorde like utenfor sentrum, det er stort og strekker seg over flere busstopp. Det er en egen dedikert busslinje til universitetet hvor bussen er lilla i motsetning til resten av bussene som er klassisk røde. Denne bussen hadde også Eduroam om bord.  

Kursbeskrivelsen kan leses i sin helhet her, men her er et lite utdrag

The workshop will examine and provide hands-on with both commercial and not-for-profit systematic review management packages (including Covidence, DistillerSR and EPPI-Reviewer), as well as a range of free and commercial tools to tackle single tasks within the systematic review process (such as Rayyan, RobotReviewer and SWIFT-Review).
 

Det var flere ulike typer programvare som skulle gjennomgås, som dekker ulike oppgaver, og det var en blanding av gratis programvare og de en må betale for.

Ved ankomst til kurset fikk alle deltakerne utdelt en ganske tjukk kursmappe og et deltakerkort med navn. Aller først tenkte jeg at det var litt voldsomt mye, men det gav et veldig godt inntrykk – disse er profesjonelle kursholdere. På baksiden av deltakerkortet var det notert innloggingsinformasjon til pc-en jeg skulle bruke. Og da jeg logget inn lå det ferdige mapper med lenker, oppgaver, artikler og filer som var nødvendige i det videre arbeidet. Veldig bra at kursmaterialet så klart til bruk og å dermed slippe å bruke tid på å hente filer fra nett, eller å få tilsendt dokumenter før eller etter kurs. Det samme gjaldt kursmappen. I den lå det oppgaveark, utskrift av powerpoint-presentasjonen og presentasjon av alle kursholderne.

På innsiden av kursmappen var det klistret påloggingsinformasjon til noen av programmene vi skulle bruke. Det var også satt opp ferdige testkontoer slik at vi ikke skulle bruke tid på å f.eks lage et datasett, men heller kunne prøve oss på et eksisterende.

Lenger opp i teksten skriver jeg kurs (av gammel vane), mens YHEC selv kalte det en workshop (som nok er en mer riktig betegnelse). Til sammen var vi omlag 30 kursdeltakere fra mange kanter av verden, selvfølgelig mange briter, men også svensker, dansker, polakker, og to fra Hong Kong. Det var også en god blanding av profesjoner, det var kliniske forskere der, det var ansatte i helsemyndigheter, forskere tilknyttet Cochrane Collaboration, ulike universiteter og sykehus, og det var noen bibliotekarer og informasjonsspesialister. Det var flere som hadde vært der i flere dager da YHEC legger ofte opp kursene sine i klynger slik at en kan delta på flere kurs på en reise.

Dagen var delt opp i tematiske bolker som stort sett fulgte samme form: først omlag 45 minutter med presentasjon av alle programmene som tilhørte bolken, deretter 45-60 minutter med tid til egne øvelser. Og det syntes jeg fungerte veldig godt. Da var det mulighet til å bruke all tid på et program, eller bruke litt tid på flere. Og da er det opp til hver enkelt å bruke tid på det en syntes er interessant og velge vekk det en ikke helt forstår (det skjedde).

SR Toolbox

Ansvarlig for hele workshopen var Chris Marshall som blant annet er ansvarlig for SR Toolbox. SR Toolbox er en database som samler ulike verktøy for systematiske oversikter. Først og fremst er det tenkt som et samlingssted for programvare som støtter opp under de ulike prosessene i arbeidet med systematiske oversikter, men det finnes også lenker til sjekklister, retningslinjer og rapporteringsstandarder. Så dette er en nyttig database å tipse forskere om.

En annen kilde til sjekklister, retningslinjer og rapporteringsstandarder som er kjekk å kjenne til er http://www.equator-network.org/.

Sikkerhet generelt og kanskje backup spesielt ble egentlig ikke dekket i workshopen, men er noe som bør ihensyntas når en vurderer hvilke verktøy og programvare en velger å bruke. Og kanskje særlig om det er verktøy som lagrer i skyen og det ikke er muligheter for at ens egen organisasjon tar seg av backup. Noen av programmene er gratis å bruke, og det er vel noen som en gang sa på internett at “If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold”.

Så å reise på kurs til York anbefales. De har interessante kurs, bra opplegg både for innholdet og utformingen av kursene. Også er York en veldig koselig by.

Av Marte Ødegaard
Publisert 24. apr. 2018 16:03 - Sist endret 13. sep. 2021 13:02