NORVEGE-kurs med Andrew Booth

Andrew Booth er et kjent navn for mange når det gjelder bibliotekarens rolle i kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert bibliotekspraksis. Booth er også opphavsmannen til akronym som STARLITE, SPIDER, CriSTAL, SALAMANDER og SALSA -  og nå også NORVEGE som var skreddersydd for anledningen.

Noen av SMHs kurs blir fortere fulle enn andre. Dette var et av de hvor plassene ble fylt opp i rekordfart. Andrew Booth er et kjent navn og det var stor interesse for å delta.
 
Her er en oppsummering av kurset Andrew Booth holdt i regi av SMH 4. mai 2018.

Kurset var lagt opp med forelesning og mulighet for spørsmål, men også ulike oppgaver som skulle løses i gruppe og enkeltvis.

Bibliotekarens rolle

Dette kurset var samlende for mye av det vi har lest tidligere, særlig etter å ha lest Foster & Jewells PIECES-bok (boken anbefales!), og det kunne sees på som en slags kokebok for hvilke muligheter bibliotekaren har for å jobbe med ulike kunnskapsoversikter og særlig systematiske oversikter. Booth presenterte temaer utover det vi på UMED i første omgang tenker det er naturlig å involvere seg i. Så som screening, datauttrekk og til og med prosjektstyring, men det er nyttig å kjenne til disse prosessene for å forstå helheten i det man jobber med.

Booth presenterte også et rammeverk med ferdigheter knyttet til bibliotekarer og systematiske oversikter (Townsend 2017). Rammeverket er delt inn i 6 kategorier med til sammen 31 indikatorer, og er lagt opp til at en kan vurdere egne evner, gradert til Knows, Shows, Does. Booth presenterte rammeverket lagt inn i et Excelskjema med nedtrekksmenyer slik at rammeverket fremstår som en test. Resultatet kan blant annet brukes til å finne ut av hvilke temaer en bør heve kompetansen på, men det er også mulig å se en gruppe kolleger under ett og se om man kan ulike ting og at det kan være grunnlaget for hvordan en gruppe bør jobbe sammen.

Grå litteratur

Deler av det som presenteres rundt arbeidet med systematiske oversikter kan være veldig overveldende å ta innover seg. Grå litteratur er et område vi selv har liten praktisk erfaring med, men vi kjenner til at det er en viktig kilde, og for en del problemstillinger er grå litteratur helt avgjørende. Canadiske CADTH har laget en liste med kilder for grå litteratur. Booth sitt tips er å lage lokale tilpasninger som enten bibliotekar bruker, eller som en kan gi til de som har behov for grå litteratur, avhengig av hvem som skal søke etter grå litteratur. Ser en utover helsefagene, kan lister over kilder for grå litteratur bli VELDIG omfattende.

Meta-perspektiv på kurs

På Medisinsk bibliotek er en del av arbeidsoppgavene våre å holde kurs, og når vi deltar på andre kurs, er det ofte interessant å ha et meta-perspektiv på kurset – hvilke gode løsninger kan jeg ta med meg hjem til egne kurs? Programmet, oppgaver, power point-presentasjonen og alt av lenker det ble henvist til, var samlet og presentert på en egen nettside. Dette gjorde det enkelt å følge med på ressursene til enhver tid, og særlig når vi nå har kommet tilbake på kontoret og skal se tilbake.

Dette gjør det enkelt å kunne gjenbruke materialer i eget arbeid (innenfor lovlighetens rammer).

Gjennomgang av studier

En av oppgavene vi fikk var å gjennomgå 16 artikkelsammendrag og bestemme om vi ville inkludere eller ekskludere disse til en review. Oppgaven var lagt opp med bruk av Google Forms, og vi fikk i tillegg høre om hvordan han lagde denne oppgaven. Det gjør terskelen for å gjøre det samme lavere, i stedet for å måtte finne ut av det selv. Han hadde tatt utgangspunkt i en publisert Cochrane Review og sett på listene over inkluderte og ekskluderte studier. Et utvalg av disse ble brukt som oppgave for oss.

Om en er interessert i å lære mer om prosessen med å screene studier for relevans, så er ett tips å bli med i Cochrane Crowd. I stedet for at en gruppe forskere screener studier sammen, så er jobben satt ut til forskningssamfunnet. Man trenger ikke å forplikte seg til å bidra over tid, så sånn sett er det enklere å få erfaring enn å forplikte seg til et forskningsprosjekt i egen institusjon. Dette er også en øvelse en kan tipse studenter om dersom de ønsker å øve seg på å gå gjennom studier.

Andrew Booth er veldig aktiv på Twitter, og kan følges her

Takk til SMH som organiserer bra kurs!

 

Referanser

  • Foster M, Jewell S. Assembling the pieces of a systematic review : a guide for librarians: Rowman & Littlefield; 2017.

  • Townsend WA, Anderson PF, Ginier EC, MacEachern MP, Saylor KM, Shipman BL, et al. A competency framework for librarians involved in systematic reviews. Journal of the Medical Library Association : JMLA. 2017;105(3):268-75.

 

Publisert 28. aug. 2018 11:55 - Sist endret 24. juni 2019 10:58