Om prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Fag- og forskningsbibliotekene har i økende grad fokus på forskningsstøtte til ansatte. Universitetsbiblioteket i Oslo merker en økende etterspørsel av støttetjenester fra brukere i forbindelse med utarbeidelsen av ulike litteraturoversikter - med særlig vekt på systematiske oversikter. Helsefaglige bibliotek har over flere år bygget kompetanse om systematiske oversikter og utviklet tjenester på feltet. Nå merkes en økt etterspørsel innenfor samfunnsfagene; som psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk, men også fra naturvitenskapelige fag. Dette prosjektet skal bidra til å bygge kompetanse, og gjøre bibliotek og bibliotekarer i stand til å gi tjenester innenfor området til nye målgrupper.

Prosjektet er støttet av NB med prosjekt- og utviklingsmidler.
Søknaden til NB ligger her (pdf)

 

Mål for prosjektet

Prosjektet har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag når det kommer til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte.

  • Utarbeide en referanseintervjumal for litteratursøk til systematiske litteraturoversikter
  • Undersøke og anbefale programvare som støtter arbeid med systematiske litteraturoversikter
  • Øke kunnskap og kompetansen gjennom praktisk arbeid med litteraturoversikter
  • Utvikling av nye tjenester for forskningsstøtte
  • Hente inn erfaringer fra andre ledende bibliotek med etablerte tjenester omkring kunnskapsoppsummeringer.
Publisert 5. mai 2020 11:13 - Sist endret 5. mai 2020 11:13