Kurstilbud om systematikk i litteratursøk

Nåværende kurstilbud ved Medisinsk bibliotek er enten rettet mot spesifikke databaser og litteratursøking generelt, eller litteratursøk til klinisk arbeid spesielt. Vi ser behovet for et kurs rettet mer mot bruk av litteratursøk som del av forskningsmetode og litteratursøk til systematiske oversikter.

 

I denne sammenhengen er det utfordringer:

  • Det å gi kurs som setter brukere i stand til å selv gjøre litteratursøk til systematiske oversikter er utfordrende, da det tar tid å opparbeide seg detaljkunnskap.
  • Det er økende fokus på kvalitet på litteratursøk.
  • En bibliotekar gjør slike søk mer effektivt enn forskere flest, så å gi veiledning til disse kan ta mye tid.Da kan det være like hensiktsmessig at bibliotekar gjør søkene.
  • Metodelitteratur om systematiske oversikter anbefaler at bibliotekar eller informasjonsspesialist gjør litteratursøket.
  • På en annen side, jo mer kunnskap forskere har om litteratursøk til systematiske oversikter, jo bedre er det for prosessen med å skulle lage en.

 

Kurset er inspirert av kursbeskrivelser fra andre universitetsbibliotek, «Systematic literature searching» ved Syddansk Universitet, og «Kurs i systematisk litteratursøk» ved Universitetet i Tromsø.. Hensikten med kurset er å gi deltakerne mer teoretisk og metodisk kompetanse om litteratursøk, og vise de hvordan litteratursøk kan brukes som del av forskningsmetode. Generelle prinsipper for søk vil gjennomgås, og deltakerne bruker en egen problemstilling i kurset.

 

Selv med et slikt kurs ser vi at det være behov for en egen litteratursøketjeneste. Forhåpentligvis vil kursdeltakerne ha mer kunnskap om litteratursøk generelt og hva som kreves for litteratursøk til en systematisk oversikt og kan delta mer i diskusjoner omkring litteratursøket dersom de skal lage en systematisk oversikt. Forskerne vil kunne bli bedre bestillere av litteratursøk. Samtidig vil de kunne ha nytte av systematiske søk i andre sammenhenger som for eksempel ved søknader om forskningsmidler.

 

Planen var å lage en kurspilot rettet mot et konkret fagmiljø høsten 2019. Dette kurset kunne fungert som et internopplæringskurs internt på UB, eventuelt også for eksterne bibliotekansatte. Piloten utgikk, og det ble planlagt tre kurs våren 2020, se kursbeskrivelse.

 

Publisert 5. mai 2020 11:30 - Sist endret 13. sep. 2021 13:02