Integrasjonsløsningene - For eksterne

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk DUOs løsninger for henholdsvis innlevering av masteroppgaver via StudentWeb og automatisk høsting av vitenskapelige publikasjoner fra Cristin.

1. Levering av masteroppgaver via Studentweb

Løsningen i korte trekk:

  1. Studenten logger seg på i StudentWeb med sitt institusjonelle brukernavn og passord.
  2. Studenten leverer masteroppgaven m/tilhørende opplysninger via ny innleveringsrutine i StudentWeb.
  3. Oppgaven overføres direkte til institusjonelt arkiv (den lagres ikke noe annet sted).
  4. Endelig karakter/resultat overføres fra FS til oppgaven i institusjonelt arkiv og oppgaven publiseres deretter i arkivet i tråd med studentens valg av tilgjengeliggjøring på innleveringstidspunktet.

Les mer

2. Høsting av vitenskapelige publikasjoner fra Cristin

Løsningen sørger for automatisk høsting og synkronisering av nye og endrede poster m/tilhørende metadata, fra Cristins overføringsarkiv. Løsningen benytter standard konfigurerbar arbeidsflyt i DSpace for behandling av høstede poster.

Les mer

Dokumentasjon

Indeks som gir en grei oversikt:

https://docs.google.com/document/d/1DfY2oR-I62w8X3Fj0p8JFZJr-nMZC0JkjzIBbJfjvrg/edit?pli=1

Alle dokumenter og diagrammer:

https://drive.google.com/folderview?id=0B8W3CmDjW93kY2tNWVBieVc0cFk&usp=sharing#list

Kode

Kodebase

https://github.com/nye-duo

Installering

https://github.com/nye-duo/Duo-DSpace/blob/master/README.md

Publisert 24. sep. 2013 11:57 - Sist endret 18. aug. 2016 07:48