På vei mot en generell, norsk tesaurus?

Prosjektet startet opp i 2014 og er støttet av Nasjonalbiblioteket

Aktivitetene er todelt:

  1. Utvikle metodikk for mapping mellom tesaurusen Humord og norsk webDewey
  2. Et forprosjekt som skal gi beslutningsgrunnlag i spørsmålet om det skal etableres en generell, norsk tesaurus med utgangspunkt i Humord

Aktivitetene i delprosjekt 1 foregår ved Universitetsbiblioteket i Oslo. For mer informasjon se interne prosjektsider ved UBO.

Delprosjekt 2, "Tesaurus forprosjekt", er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonalbiblioteket. For mer informasjon se eksterne prosjektsider hos Nasjonalbiblioteket.

Publisert 16. sep. 2014 16:36 - Sist endret 23. aug. 2022 09:08