Kompetanse for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek

«Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte» er tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket for å jobbe med å sikre en felles forståelse og praksis for datahåndtering i norske fag- og forskningsbibliotek.

Bildet kan inneholde: himmel, anlegg, skygge, arkitektur, urbant design.

Foto: Simen Kjellin/UiO

Fag- og forskningsbibliotek tar en aktiv rolle i arbeidet med å tilrettelegge for deling og lagring av forskningsdata. Med dette følger nye arbeidsformer og roller i bibliotekene. Internasjonalt brukes ofte data stewards som begrep, i Norge har vi fått datakuratorer, datarøktere eller simpelthen bibliotekansatte med ansvar for datahåndtering på ulike vis. Oftest forvaltes ansvaret for datahåndtering ved biblioteket som utfører ansvaret i samarbeid med andre enheter i egen organisasjon og i dialog med eksterne tjenesteleverandører og partnere. I Norge har mange fag- og forskningsbibliotek fått eller er i ferd med å etablere støttetjenester for forskningsdatahåndtering. Basert på dette indentifiserer vi et behov for et helthetlig blikk på kompetansebehovene som følger disse tjenestene. Les hele prosjektbeskrivelsen på Nasjonalbiblioteket sine sider.

Dokumentasjon av prosjektet publiseres på Open Science Framework.

Prosjektet drives av den norske noden av Research Data Allianse, ledes av Universitetet i Oslo og har deltakere fra Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sør-Øst Norge, Høgskolen på Vestlandet, Norsk senter for forskningsdata og OsloMet storbyuniversitetet.

Kontakt prosjektgruppen

Prosjektdeltagere

 • Live Kvale (prosjektleder)
 • Agata Bochynska, UiO
 • Aili Sarre, UiT
 • Gry-Hege Henriksen, SIKT
 • Igor Goncharenko, UiO
 • Jenny Ostrop, UiB
 • Kjersti Hasle Enerstvedt, UiB
 • Lene Elisabeth Bertheussen, NTNU
 • Nils Pharo, OsloMet
 • Shea Allison Sundstøl, USN
 • Sondre Strandskog Arnesen, HVL

Andre ressurspersoner

 • Elin Stangeland, UiO
 • Leif Longva, UiT
 • Matthew Good, UiO
 • Ingrid Heggland, NTNU
Publisert 25. mars 2022 11:03 - Sist endret 25. mars 2022 14:25