Avsluttet - Side 4

Publisert 17. okt. 2016 12:48

Keywords: Visit to Bergen, Observations at Realfagsbiblioteket

Publisert 17. okt. 2016 12:47

Keywords: Observations in Informatics and Medical library, First Analysis of Oria

Publisert 22. sep. 2016 13:14

Keywords: Barcelona Study Trip, Project Infrastructure

Publisert 22. jan. 2015 14:37

Og vinneren av #mitthumsam er....

Vi har kåret en vinner i #mitthumsam-fotokonkurransen! Les mer om vinnerbildet, juryens begrunnelse, og se andre innleverte bilder som får hederlig omtale. Takk til alle som deltok!

------------------------------------------------------------------------------------

Vi vil vite litt om hva du mener om læringsmiljøet hos oss. Hva er din favorittplass? Er det et sted du føler deg lost? Dette og flere "oppgaver" vil vi at du løser ved å ta et bilde, poste det på Instagram, si hvilken oppgave du har valgt og tagge med #mitthumsam. Det vanker en fin premie til vinneren!

Publisert 20. jan. 2015 10:46

Denne delstudien skal undersøke hva universitetsbiblioteket betyr i studier og i livet til besøkende fra forskjellige brukerkategorier: Hvor viktig er biblioteket som sted å være og å studere for jenter med innvandrerbakgrunn og andre som av forskjellige grunner ikke har optimale studieforhold hjemme? Hvor mye betyr et åpent bibliotekmiljø for studenter med ikke-akademisk og relativt ressurssvak bakgrunn? Hva betyr tilgang til tidsskrifter og litteratursamling for de samme studentene? Og hva betyr det fysiske biblioteket for det stadig økende antall studenter på MOOCs (Massive Open Online Courses)?

Publisert 20. jan. 2015 09:26

Denne delstudien tar for seg legitimeringen av nasjonalbibliotekene og forskningsbibliotekene i en digital tidsalder. Gjennom dokumentstudier og intervjuer med ledere i Nasjonal- og universitetsbibliotekene vil vi undersøke hvordan samspillet mellom oppdragsgivere (staten) og organisasjonene utspiller seg i internt og eksternt legitimeringsarbeid. 

Publisert 16. jan. 2015 13:24

I 2015 søkte vi om midler for ombygging av 1. etasje og underetasjen i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, i forbindelse med Læringsmiljøåret 2016. 1. juni 2016 startet vi første etappe, med ombygging av 1. etasje. Denne ble ferdig 1. februar 2017. Våren 2017 er vi i gang med underetasjen. Dette vil gi et stort løft for læringsmiljøet i GSH! 

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Portrett.
Publisert 16. jan. 2015 12:57

Med et sosialantropologisk utgangspunkt, skal dette delstudiet undersøke hvordan de besøkende i biblioteket bruker, erfarer og er med på å skape bibliotekrommet, og hvordan bibliotekets fysiske utforming legger føringer for dette

Publisert 13. feb. 2014 14:33

Sosial rombooking ble påbegynt i faget INF4060 - interaksjonsdesign - høsten 2012 og konseptet ble ferdigutviklet av Rebekka Castro og Evy Litovchenco våren 2013 ved hjelp av innspill fra brukerne på Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus. Bookingsystemet er ment å gi en mer demokratisk løsning på booking av grupperom.

Publisert 2. jan. 2014 15:19

Hva skjer når brukerne får mulighet til å utvikle bibliotektjenester for - nettopp brukerne? Universitetsbiblioteket har fra høsten 2012 etablert en prosjektgruppe som blant annet skal se på utvikling av mobile tjenester og applikasjoner i samarbeid med informatikkstudenter.

Publisert 13. des. 2013 14:09

I 2013 har UB kjørt et prosjekt på Patron Driven Acquisition (PDA). Målet med prosjektet var å finne ut hvilke e-bøker universitetets brukere vil ha som ikke dekkes av tradisjonelt bokinnkjøp.

Publisert 24. sep. 2013 15:49

Av de mange studentprosjektene, ønsker Universitetsbiblioteket å videreutvikle ideene i et samarbeid mellom studentene og biblioteket. I 2013 tok vi opp tråden fra to av prosjektene fra høstsemesteret 2012.

Publisert 24. sep. 2013 11:57

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk DUOs løsninger for henholdsvis innlevering av masteroppgaver via StudentWeb og automatisk høsting av vitenskapelige publikasjoner fra Cristin.