Programvare som støtter systematiske oversikter

Et av delmålene for prosjektet er at vi skal se på hvordan programvare kan støtte opp under arbeidet med systematiske oversikter og forhåpentligvis forenkle noe av arbeidet eller at det arbeidet som gjøres får en høyere kvalitet.

Et steg på veien har vært å delta på kurset Software to Support the Systematic Review Process i regi av York Health Economics Consortium (YHEC), som er et selskap eid av University of York.

Kurset vil bli oppsummert i flere deler:

Deretter vil kursinnholdet presenteres tematisk (listen oppdateres etterhvert).

 

Av Marte Ødegaard
Publisert 24. apr. 2018 16:03 - Sist endret 25. mars 2020 15:30